facebook pixel

Kognitiiviset oireet työelämässä

Voit ladata oppaan maksutta klikkaamalla tästä Kognitiiviset oireet työelämässä -opas. Lisäämällä oppaan ostoskoriin, voit tilata painetun version käsittelykulujen hinnalla.

0,00

Jos haluat useamman kuin yhden oppaan, niin ota yhteyttä avaintuotteet@neuroliitto.fi

Kognitiiviset eli ajattelun ja tiedonkäsittelyn ongelmat ovat näkymättömiä ja usein ulkopuolisen vaikea ymmärtää. Oireita saatetaan sekä vähätellä että liioitella. Työntekijä itse saattaa epäillä työkykyään huomatessaan muutoksia. Työkaverit ja esimies saattavat pelästyä virheiden lisääntymistä. Kognitiivista suoriutumista voidaan kuitenkin tukea monin keinoin. Usein tarvitaan muutoksia sekä työntekijän omiin että työpaikan työtapoihin ja käytäntöihin. Nämä muutokset ovat tarpeen sairastuneen työkyvyn ylläpitämiseksi. Ne vaikuttavat usein positiivisesti koko työyhteisön jaksamiseen.

Opas on tarkoitettu sairastuneille itselleen, mutta sen vinkeistä voi olla hyötyä myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole mitään neurologista sairautta. Erityisesti oppaasta on apua työkyvyn tukemisen ja työllistämisen ammattilaisille, työhönvalmentajille ja työkykykoordinaattoreille, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joilla on kognitiivisia oireita.

Neuroliitto, Liikehäiriösairauksien liitto (ent. Parkinsonliitto) ja Aivovammaliitto toteuttivat yhteisen Neuroneuvomo-hankkeen vuosina 2017–2021. Hankkeen keskeisin tehtävä oli kehittää työelämävalmennusta henkilöille, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia kognitiivisia oireita. Hankkeen valmennuksessa oli yli 50 henkilöä. Tämä opas syntyi Neuroneuvomo-hankkeen tuotoksena.

1. painos 2021
2. tarkistettu painos 2022

ISBN-978-952-7296-48-6
ISBN-978-952-7296-49-3 (pdf)

Asiantuntijakirjoittajat: työelämävalmentaja Pirjo-Riitta Kataja, työelämäasiantuntija Marju Teinikivi, neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti Päivi Hämäläinen, Neuroliitto ry

Sisällön toimitus, taitto ja visuaalisuus: Mainostoimisto Reflex Oy. Päivitykset: Neuroliitto ry.

Kuvat: Shutterstock, Paino: Newprint Oy