facebook pixel

Tuetut lomat

Tuetut lomat tarjoavat virkistysmahdollisuuksia niille, jotka eivät voi sairauden aiheuttamien esteiden, taloudellisten tai sosiaalisten syiden vuoksi käyttää tarjolla olevia palveluja sellaisenaan. Lomilla voi rentoutua, tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, saada uusia virikkeitä ja osallistua yhteiseen ohjattuun toimintaan.

Kullakin lomaviikolla on mukana joko vertaisohjaaja koko lomajakson ajan tai Neuroliiton järjestötyöntekijä kahden päivän ajan lomajakson alussa. Käytettävissä on myös lomapaikan vapaa-ajan ohjaajapalvelut.

Päivittäistä apua tarvitsevien on huolehdittava itse henkilökohtaisesta avustajasta. Kunnan myöntämän henkilökohtaisen avustajan majoituksen ja ruuat maksaa MTLH.

Päätöksen tuetun loman myöntämisestä tekee Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH). Lomat rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. STEAN:n ohjeiden mukaan lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Jos hakijalle myönnetystä edellisestä lomatuesta on alle kaksi täyttä kalenterivuotta, on hakijalla karenssi.

Vuoden 2021 tuetut lomat

Vuoden 2021 tuetut lomat julkaistaan tällä sivulla ja Avain-lehdessä alkusyksyllä.

Vuoden 2020 tuetut lomat

Vuoden 2020 tuettujen lomien haku on päättynyt! Neuroliitto on tarjonnut tälle vuodelle kuusi tuettua lomajaksoa. Lomilla omavastuuosuus on 20 € / vrk (alle 17 v. lapsilta ei omavastuuosuutta). Lomilla on täysihoito.

Koronaepidemia ja tuetut lomat

Tämän päivän tieto on, että loppuvuoden tuetut lomat järjestetään suunnitellusti. On kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 2020 lomien järjestämiseen voi edelleen tulla muutoksia.

Lomajärjestöt seuraavat tarkkaan tilannetta ja päivittyviä viranomaisohjeita. Ihmisten terveys ja turvallisuus ovat etusijalla sosiaalisessa lomatoiminnassa.

Lisätiedot: lomat@mtlh.fi tai 010 219 3460 (arkisin klo 9–13)


Hae lomalle viimeistään kolme kuukautta ennen loman alkua

A) sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi > Lomajaksohaku
Huom! Sähköistä hakemusta ei voi palata täydentämään myöhemmin, eikä sitä voi tallentaa omalle koneelle. Hakijalle jää hakemuksesta tunnistenumero, joka on sama kuin hakemusnumero. Ota tämä numero talteen, jos/kun otat MTLH:on yhteyttä ja haluat täydentää hakemustasi.

B) postitettavalla lomakkeella
Hakulomakkeen voit tulostaa MTLH:n nettisivulta.
Postitettavan paperilomakkeen voit myös tilata MTLH:n lomasihteeriltä, p. 010 2193 460, lomat@mtlh.fi tai järjestösuunnittelija Sirpa Vuorenmaa-Hiltonilta, p. 0400 976 742, sirpa.vuorenmaa-hilton@neuroliitto.fi.

Huomioi, että puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Sirpalta voi myös pyytää tarvittaessa apua lomakkeen täyttämisessä.

Neuroliiton tuetut lomat viikolle 2020 -esite (pdf)

Lisätietoja

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
p. 010 2193 460
www.mtlh.fi

Neuroliitto ry
Sirpa Vuorenmaa-Hilton, järjestösuunnittelija
p. 0400 976 742sirpa.vuorenmaa-hilton@neuroliitto.fi