facebook pixel

Tuettujen lomien vertaisohjaajat

Vertaisohjaajat toimivat niillä tuetuilla lomilla, jotka Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry vahvistaa vuosittain Neuroliitolle. Vertaisohjaaja toimii lomapaikan vapaa-ajanohjaajan rinnalla lomalaisten tukijana ja tsempparina.

Vertaisohjaajan tehtävät

Vertaisohjaaja on lomalaisten yhteyshenkilönä lomajakson ajan. Hän kertoo Neuroliiton palveluista ja jakaa niistä informaatiota. Hän on lomalaisten kuuntelijana, tsemppaajana ja vertaistuen antajana. Hän myös osallistuu ohjelmaan yhdessä ryhmän kanssa. Vertaisohjaaja pitää lomalaisille yhteisen vertaistapaamisen ja on avaamassa keskustelua lomalaisten välillä. Hän toimii tarvittaessa myös yhteyshenkilönä lomalaisten ja lomien järjestäjän eli MTLH:n välillä.

Vertaisohjaaja on vaitiolovelvollinen ja sinut sairauden kanssa

Vertaisohjaaja sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen, joka jatkuu tehtävän päättymisenkin jälkeen. Vertaisohjaajat sairastavat MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta tai ovat sairastavan läheisiä. Ohjaajan täytyy olla sinut oman tai puolison sairauden kanssa.

Vertaisohjaajan tulee:

  • olla joustava ja omata hyvää tilannetajua
  • tunnistaa omat rajansa
  • kyetä huolehtimaan omasta jaksamisesta

Tehtävän hoitamisessa on etua, jos ohjaajalla on kokemusta ryhmien ohjaamisesta, sekä:

  • hyvät vuorovaikutustaidot
  • aloitekykyisyys ja empaattisuus
  • myönteisyys ja elämänuskoinen asenne
  • toisen kunnioittaminen ja hänestä välittäminen

Tehtävään hakeminen ja perehdytys

Vertaisohjaajaksi voivat hakea Neuroliiton jäsenyhdistysten jäsenet. Tarve kouluttaa uusia vertaisohjaajia tuetuille lomille vaihtelee vuosittain. Juuri tällä hetkellä ei ole tarvetta uusien vertaisohjaajien rekrytointiin.

Jos vertaisohjaajan tehtävä kiinnostaa, voit olla yhteydessä järjestösuunnittelija Maaria Lillbergiin. Hakijan soveltuvuus tehtävään arvioidaan Neuroliitossa hakulomakkeessa annettujen tietojen ja haastattelun jälkeen. Perehdytyksen tehtävään saa Neuroliitosta, josta saa myös taustatukea.

Lisätiedot

järjestösuunnittelija Maaria Lillberg p. 0400 976 718maaria.lillberg@neuroliitto.fi