facebook pixel

Kysely - Neuroliitto

MS-taudin Käypä hoito -suositus päivitetään – Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

1.11.2022
Kategoriat: Kysely
Potilaat mukaan -hankkeessa lisätään potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua.

Haluatko olla mukana tuomassa sairastavien ja läheisten ääntä kuuluviin MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa? Vastaa kyselyyn, jonka tavoitteena on selvittää MS-tautia sairastavien aikuisten ja heidän omaistensa näkemyksiä MS-taudin hoidosta sekä MS-taudin Käypä hoito -suosituksesta. Tulosten avulla MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa pyritään painottamaan sairastaville tärkeitä asioita. Tuloksista laaditaan yhteenveto, joka voidaan julkaista osana suositusta. Jokainen vastaus on […]

Lue lisää

Omaishoitaja – vastaa kyselyyn koronaepidemian vaikutuksista omaishoitajiin

14.12.2020
Kategoriat: Kysely

Suomen omaishoidon verkosto on mukana Eurocarersin toteuttamassa kansainvälisessä kyselytutkimuksessa, jossa selvitetään koronaepidemian vaikutuksia omaishoitotilanteisiin ja omaishoitajien terveyteen, tukiverkostoihin ja talouteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen sekä ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen. Eurocarers on Euroopan tason verkosto organisaatioille, jotka toimivat omaishoidon alueella. Vastaamalla kyselyyn autat omaishoidon kehittämisessä, erityisesti koronapandemian edellyttämällä tavalla kunnissa, kansallisesti ja EU:n tasolla. Kyselyyn […]

Lue lisää

THL:n kysely henkilökohtaisen avun käyttäjille

7.12.2020
Kategoriat: Kysely

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) selvittää sähköisellä kyselyllä koronavirusepidemian vaikutuksia muun muassa elämänlaatuun, terveyteen, taloudelliseen tilanteeseen ja palvelujen toimivuuteen. Kysely on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joille on myönnetty vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaista apua. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti vuoden 2021 aikana. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää myöhemmin myös muussa tutkimus- ja kehittämistyössä. Vastaa kyselyyn 11.1.2021 mennessä. Kyselyn vastaamiseen menee […]

Lue lisää

Vastaa kyselyyn: miten koronaepidemia on vaikuttanut arkeesi?

12.5.2020
Kategoriat: Kysely,Uutinen

Onko epidemiatilanne vaikuttanut talouteesi? Entä näkyykö korona sinun kohdallasi MS-taudin tai harvinaisen neurologisen sairauden hoidossa? Oletko saanut tarpeeksi tietoa ja tukea tai päässyt tarpeen vaatiessa lääkäriin? Neuroliitto kartoittaa koronaepidemian vaikutuksia MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien arkeen. Kysely on avoinna 19.5. asti. Kokemuksesi antavat arvokasta tietoa potilasjärjestön työn tueksi. Kyselyyn vastaaminen vie alle 10 minuuttia. […]

Lue lisää