facebook pixel

Vetoomus: Järjestöjen työllistämisedellytyksiä parantavaa toimintaa ei saa romuttaa

25.10.2022
Kategoriat: Uutinen

Järjestöt luovuttivat 24.10.2022 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle vetoomuksen järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen puolesta. Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Irakin Naisten Yhdistys, Kalliolan setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto.

Järjestöjä tarvitaan työllistämisedellytyksiä parantavaan toimintaan

Suomessa on valmisteilla useita lainsäädäntöuudistuksia, jotka uhkaavat järjestöjen työllistämisedellytyksiä parantavaa toimintaa. Palkkatukiuudistus ja työvoimapoliittisia avustuksia koskeva uudistus sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän mahdolliset muutokset heikentävät toteutuessaan järjestöjen ja yleishyödyllisten säätiöiden toimintaedellytyksiä.

Järjestöt ja yleishyödylliset säätiöt auttavat vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä heidän työllistymisedellytystensä parantamisessa. Näillä ihmisillä on usein monia ja samanaikaisia työ- ja toimintakyvyn pulmia, pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä. Monilla on kasautunutta huono-osaisuutta.

Järjestöjen vetoomuksessa on kolme pääkohtaa:

  1. Esitys palkkatukiuudistuksesta kaipaa korjauksia
  2. Ihmiset tarvitsevat kuntoutumisrauhan
  3. Työllistymisedellytyksiä koskevan toiminnan kehittämiseen tarvitaan rahoitusta

Lisätiedot

Kokonaisvaikuttavuus on ratkaisevaa työllistymisedellytyksiä parantavassa toiminnassa (kuntoutussaatio.fi)

Työllistymisedellytyksiä parantava toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää. Toimintaa toteuttavilla järjestöillä on laaja, monipuolinen ihmisten työ- ja toimintakykyyn liittyvä osaaminen. Ne toimivat siellä, minne julkisen sektorin palvelut eivät yllä.