facebook pixel

Suomen MS-säätiö jakoi 30 000 euroa apurahaa viiteen eri tutkimukseen

30.4.2024
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2024 apurahoina yhteensä 30 000 euroa. Apurahat jaettiin viidelle eri tutkimukselle.

Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Vuosittain jaettavan apurahan saajista päättää MS-säätiön hallitus vuosikokouksessaan.

Apurahan saajat vuonna 2024

LL Joonas Lehikoinen, 8 000 euroa
EBV variantit ja MS-taudin riski. Väitöskirja.

DI, VTK Märt Vesinurm, 3 500 euroa
Monimutkaisten potilaspolkujen mallintaminen, visualisointi ja johtaminen. Väitöskirja.

FT, dos. Sanna Hagman, 10 000 euroa
Ihmisperäiset multippeliskleroosin neuroinflammaation solumallit myeliinin vaikutuksien tutkimiseksi gliasoluissa. Muu tutkimus.

FT Aki Rintala, 3 500 euroa
MS-tautia sairastavien henkilöiden näkemyksiä uupumuksen ja väsyvyyden ilmenemiseen arjen aktiviteeteissa: Laadullinen tutkimus. Muu tutkimus.

LT Katariina Kuutti, 5 000 euroa
Suomalaisten MS-tautia sairastavien potilaiden kuolleisuus ja kuolinsyyt. Post doc -tutkimus.