facebook pixel

MS-tautia sairastavien jalkaterveydestä tarvitaan lisää tutkimustietoa hoidon ja palveluiden kehittämiseksi

22.4.2024
Kategoriat: Tutkimus,Uutinen

Turun yliopiston hoitotieteen laitos toteuttaa parhaillaan tutkimusta MS-tautia sairastavien henkilöiden jalkaterveydestä yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Jäsenille on lähtenyt sähköpostitse linkki kyselytutkimukseen, johon voivat vastata kaikki MS-tautia sairastavat. Kyselyyn voi osallistua 10.5.2024 mennessä!

Jalkaterveydellä ja laajemmin alaraajaterveydellä tarkoitetaan alaraajojen ja jalkaterän toimintaa ja toimintoja. Jalkaterveydellä on suuri merkitys ihmisen liikunta- ja toimintakyvylle. Jalkaterveys mahdollistaa kävelyn ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen. Jalkaterveyteen vaikuttavat yleinen terveydentila kuten pitkäaikaissairaudet, liikkuminen ja alaraajojen kuormittuminen sekä jalkojen omahoidon toteutuminen.

MS-tautia sairastavien henkilöiden alaraajaterveyttä on tutkittu vasta vähän. Olemassa oleva tutkimus on keskittynyt analysoimaan alaraajojen lihasvoimaa, nivelten liikelaajuuksia, tasapainoa ja kävelynopeutta.  Näiden lisäksi alaraajojen muut ominaisuudet, kuten varpaiden ja jalkaterän asentomuutokset, jalkakivut, ja kyky huolehtia omista jaloistaan tuovat laajemman näkökulman jalkaterveyteen, sillä ne voivat vaikuttaa liikkumis- ja toimintakykyyn sekä koettuun elämänlaatuun. Aiheen tutkimuksella tuotetaan tietoa jalkojen omahoidon toteutuksesta ja tunnistetaan palveluiden kehittämiskohteita. Oleellista on tukea MS-tautia sairastavaa henkilöä jalkaterveyden hoidossa. Jalkaterveyden hoidossa erityisesti jalkaterapian rooli on keskeinen.