facebook pixel

Ministeriöltä ohjeistus liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-uudistuksen toimeenpanossa

16.6.2022
Kategoriat: Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus on tarkoitettu kuntien käyttöön sote-uudistuksen toimeenpanossa. Sote-uudistus muuttaa hallinnon rakenteita ja vaikuttaa myös liikuntapalveluihin. Ohjeistuksessa on mukana liikuntaneuvonta, soveltavan liikunnan palvelut ja Move!-mittaukset.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden tehtäväksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kunnan tehtävä, mutta se on myös hyvinvointialueen tehtävä. Liikunta säilyy kunnan tehtävänä ja näin ollen kunta tuottaa liikuntapalveluja ja mahdollistaa kuntalaisten liikkumista.

Liikuntaneuvonnan yhdyspintapalvelu toteutuu kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen, sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä. Liikuntaneuvonta toteutuu yhdyspinnalla riippumatta siitä, onko vastuutaho kunnan liikuntapalvelut tai hyvinvointialue. Kunta ja hyvinvointialue sopivat keskenään, kumpi on vastuutaho liikuntaneuvonnan toteutuksessa. Kunnissa ja hyvinvointialueilla tulee nimetä ns. liikuntaneuvonnan vastinparit eli henkilöt, joilla on vastuullaan yhdessä liikuntaneuvonnan saumattomien palveluketjujen hoitaminen.

Liikuntaneuvonnan toimijat luovat luottamuksellisen verkoston ja sopivat säännöllisestä yhteydenpidosta. Liikuntaneuvonta on osa muun terveyden edistämisen ja hyvinvointipalveluiden viestintää.

Paikallisyhdistykset (mm. liikunta- ja urheiluseurat & kansanterveysjärjestöjen yhdistykset) ovat tärkeä osa palveluketjua. Yhdistysten keskeinen rooli palveluketjussa on olla osa yhdyspintaa järjestämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa liikuntaneuvonnan asiakkaille.

Soveltavan liikunnan palveluissa on paljon yhdyspintaan sijoittuvia tehtäviä ja asioita, joiden hoitamisesta ja vastuista kunnan ja hyvinvointialueen on tärkeä sopia keskenään, jotta palvelut toimivat.

Kunnan liikuntapalvelut koordinoi ja johtaa liikuntaneuvontaa sekä liikuntaneuvonnan palveluketjua jatkossakin. Olennaista on sopia yhdyspintaan sijoittuvan toiminnan vastuut ja roolit selkeiksi kunnan ja hyvinvointialueen välillä.