facebook pixel

Tuttu kuski tuo turvaa

Invatakseja ja esteettömiä ajoneuvoja koskevat lakisääteiset vaatimukset. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä kyydistä, mikäli ajoneuvon turvavarusteet eivät ole riittävät. Kela on huolissaan esteettömien ajoneuvojen saatavuudesta taksiliikenteen vapautuessa kilpailulle.

Teksti: Marianne Mäkitalo, Anni Teppo • Kuvat: Suvi Elo

Sami Peltonen on Ritva Lampisen vakiokuski, johon hän voi luottaa ja tuntea olonsa turvalliseksi liikenteessä.

Paimiolainen Ritva Lampinen oli tilannut kyydin Turkuun. Taksiyritys oli Lampiselle tuttu, mutta kuskia hän ei ollut aikaisemmin tavannut.

− Yllätys oli suuri. Auton sisällä ei ollut kunnollisia vöitä, joilla olisi voinut sitoa pyörätuolini paikoilleen. Käytössä oli ainoastaan ohuita kuormaliinoja, jotka olivat haasteellisia kuskille, eikä hän saanut kunnolla tuoliani sidottua.

Lampinen jäi kuitenkin kyytiin. Matkan varrella liikennevaloista lähtiessä tuolin etuosaa pitelevä liina antoi Lampisen mukaan periksi, ja Lampinen olisi kaatunut selälleen, elleivät hänen tuolinsa kaatumatuet olisi sitä estäneet. Pyörätuoli kääntyi autossa poikittain ja takimmainenkin liina aukesi.

− Olin tuolini jarrujen varassa. Kuski otti tämän huomioon. Hän pahoitteli ja totesi, että nyt meidän täytyy pysähtyä. Olimme kuitenkin jo niin lähellä päämäärääni, että pyysin ajamaan perille saakka. Myöhemmin sain tietää, että auto oli taksiyrityksen vara-auto, Lampinen kertoo.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten kyyditseminen on luottamustehtävä. Kuskin on hallittava esimerkiksi asiakkaan pyörätuolin nostaminen autoon ja sen turvallinen kiinnitys. Inva- ja esteettömän taksin tekniset vaatimukset määritellään ajoneuvolaissa, kuljetuksia koskee henkilöliikennelaki. Taksiyrittäjän vastuulla on, että auto on asianmukainen, ja turvallisesta kiinnityksestä vastuu on viime kädessä auton kuljettajalla.

− Esimerkiksi kiinnitysvälineitä koskevat lujuusvaatimukset, ja tarvittaessa vyöt on saatava auki enintään minuutissa ilman työkaluja, Taksiliiton tekninen asiantuntija Ville Jaakola toteaa.

Jaakola kertoo olevansa huolissaan ensi kesänä muuttuvan taksilain tuomista muutoksista, jolloin pakollinen kuljettajakoulutusvaatimus poistuu. Toinen huolenaihe on taksien teknisen kunnon valvonta. Taksiyrittäjä on edelleen vastuussa autoistaan, ja kaluston kunto tarkastetaan vuosikatsastuksissa.

− Kiristyshihnat tarkastetaan jatkossakin, mutta esimerkiksi hissien liikenneturvallisuuden kunnon valvonta jää yrittäjän vastuulle. Mielestäni hissit olisi syytä tarkistaa katsastuksessa samoin kuin vaikkapa rekisterikilven valo.

− Taksinkuljettajille on edelleen pakollinen koe, mutta kirjallisena testinä. Pakollisen koulutuksen poisjäännin myötä käytännön harjoitukset, kuten hissin käyttö ja pyörätuolin kiinnittäminen, jäävät pois. Työnantaja vastaa työntekijöistä ja heidän perehdyttämisestään, Jaakola jatkaa.

Taksiliittoon tulee satunnaisesti asiakaspalautteita taksien turvallisuudesta. Tilanteeseen voi puuttua esimerkiksi välityskeskuksen taksitarkastaja.

Kela edellyttää, että sen korvaamia matkoja ajavat autot ovat varustettuja taksiliikennelain mukaisesti. Asiakkaan oikeuden käyttää inva- tai esteetöntä taksia määrittää terveydenhuollon edustaja.

− Asiakas saa todistuksen, jossa määritellään millainen taksi on tarpeen, vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta kertoo.

Mikäli kuljetus ei vastaa tilattua kulkuneuvoa tai autossa on puutteellisia turvavarusteita, asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tilatusta kyydistä. Kela ei korvaa kuljetusta, joka peruuntuu ilman perusteltua syytä. Pahimmassa tapauksessa autoilija voi veloittaa asiakasta turhasta käynnistä asiakkaan luona.

− Kelalle on tullut tietoon joitakin tapauksia liittyen paarikuljetuksiin, joissa asiakas on kieltäytynyt liian matalan auton kattokorkeuden vuoksi. Tällöin syy on perusteltu, Giss toteaa.

− Pääsääntöisesti esteettömiä takseja on liikenteessä tarpeeksi myös pienemmillä paikkakunnilla, mutta ruuhka-aikaan autoista voi olla pulaa, ja asiakas voi joutua odottamaan autoa joskus pidempään, Giss jatkaa.

Toistaiseksi Ely-keskukset valvovat, että taksiliikennettä harjoitetaan taksiluvan mukaisesti. Kyse on lähinnä hallinnollisesta valvonnasta.

− Ely-keskukset tarkistavat, että luvanhaltijat täyttävät kaikki edellytykset harjoittaa taksiliikennettä, yrityksen pitää olla vakavarainen, kuljettajien ammattitaitoisia ja rikostausta myös tarkistetaan, lakimies Meeri Niinisalo Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kertoo.

Niinisalon mukaan ongelmatilanteista asiakkaat ottavat harvoin yhteyttä suoraan Ely-keskuksiin. Joskus kanteluita tulee esimerkiksi esteettömän auton jumiutuneesta hissistä tai tilanteesta, jos asiakas on kokenut, että häntä ei ole tarpeeksi avustettu kuljetustilanteessa.

− Meillä ei ole oikeutta vaatia esimerkiksi rahallisia hyvityksiä, vaan voimme käyttää hallinnollisia keinoja tilanteen korjaamiseen. Voimme moittia tai antaa varoituksia tai äärimmäisessä tilanteessa peruuttaa taksiluvan. Liikenteessä poliisi voi sakottaa, jos autossa on esimerkiksi teknisiä puutteita, Niinisalo sanoo.

Lakimuutoksen jälkeen taksiliikenne avautuu kilpailulle ja hinnoittelu vapautuu. Ensi heinäkuussa taksiliikenteen hallinnollinen valvonta siirtyy Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille.

− Taksiliikenteen valvonta pysyy vastaavana kuin nyt. Jatkossa kuitenkin lupalainsäädännön näkökulmasta jako henkilöautoihin ja esteettömiin autoihin poistuu. Erikoistakseissa tilalle tulee esteetöntä ajoneuvokalustoa. Vaikka esteetön auto on kallis investointi, uskon, että markkinat ja vapaa kilpailu hoitavat riittävät palvelut myös syrjäseuduille, Niinisalo toteaa.

On hyvä huomioida, että taksiliikenteen avautuminen kilpailulle ja vapaa hinnoittelu ei anna asiakkaalle oikeutta valita taksia, jolla hän kulkee sosiaalitoimen kuljetuspalvelulla tai Kelan korvaaman matkan. Näiden osalta asiakkaan on edelleenkin noudatettava sosiaalitoimen ja Kelan ohjeita taksin tilaamisessa ja käyttämisessä.

***

Kela on huolissaan invataksien saatavuudesta

Taksiliikenne vapautuu kilpailulle heinäkuussa. Se tarkoittaa sitä, että taksien määrä- ja hintasääntelystä sekä asemapaikkavelvoitteesta luovutaan.

Kela on huolissaan esteettömien ajoneuvojen saatavuudesta uudistuksen tultua voimaan. Kela haluaa, että esteettömien taksien riittävyys varmistetaan uudistuksessa.

Lännen Media kertoi tammikuussa, että Kelan mukaan jo nyt esteettömien taksien ja invataksien saatavuudessa on ollut ongelmia matkoilla, jotka kuuluvat sairausvakuutuslain perusteella Kelan korvattavaksi. Liikuntarajoitteisilla ihmisillä oltava muiden kanssa yhdenvertainen asema terveydenhoitoon pääsyssä.

– Kun tulevaisuudessa pyörätuolilla liikkuvien henkilöiden määrä todennäköisesti kasvaa merkittävästi, voivat esteettömien ajoneuvojen saatavuuteen liittyvät ongelmat korostua, Kela sanoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Kelan kanta ilmeni Lännen Median Trafilta pyytämistä lausunnoista. Lausunnot koskevat määräysluonnoksia, joita Trafi on tehnyt taksiliikenteen vapauttamiseen liittyvän lakiuudistuksen takia. Trafi on muuttamassa esteettömien taksien mittavaatimuksia, koska monet pyörätuoliasiakkaat ovat kokeneet osan nykyisistä esteettömistä takseista liian ahtaiksi ja epämukaviksi.

Invataksi:

  • Invataksissa on oltava nostolaite tai kulkuluiska.
  • Autossa on oltava vähintään 2 pyörätuolipaikkaa.
  • Kuljetustilan korkeuden on oltava 1,45 metriä. Kulkuaukon leveyden on oltava 0,8 metriä ja korkeuden vähintään 1,45 metriä.
  • Pyörätuolit ja niissä matkustavat on pystyttävä luotettavasti kiinnittämään ajoneuvoon.
  • Myös tavallisen taksiluvan haltija voi rekisteröidä autonsa invataksiksi.
  • Tällä hetkellä on tavallisia ja esteettömiä taksilupia, 1.7. lähtien ainoastaan taksilupia. Trafi on antamassa määräyksen esteettömästä ajoneuvosta.

Esteetön taksiauto:

  • Esteetön taksiauto on erityisesti pyörätuolia käyttävien kuljetusta varten rakennettu ja varustettu auto.
  • Pyörätuolia varten on nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska.
  • Jos kyseessä on jyrkempi eli 21 prosentin nousu, on autossa oltava sähköisesti sisäänkelautuvat, pyörätuoliin kiinnitettävät vyöt, jotka estävät asiakkaan valumisen taaksepäin.
  • Pyörätuolipaikkoja on oltava vähintään yksi. Pyörätuolit ja niissä matkustavat on pystyttävä luotettavasti kiinnittämään ajoneuvoon.

Lähde: Suomen esteettömät ja paaritaksit ry