facebook pixel

Vaikuttaminen - Neuroliitto

Haemme nuorten edustajaa pohjoismaiseen MS-yhteistyöhön

11.10.2022
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen
Nuoret keskustelevat yhdessä.

Neuroliitto on vuosina 2022–2024 Nordiska MS-rådetin (NMSR) puheenjohtajaorganisaatio. Etsimme pohjoismaiseen yhteistyöhön nuorten (alle 35-vuotiasta) edustajaa Suomen puheenjohtajuuskauden ajaksi eli 6/2024 asti. Tehtävä on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa eikä palkkioita, mutta erikseen päätetyt kokousmatkat ruokailuineen kustannetaan. Nuorten edustaja toimii Neuroliiton edustajana nuorten ryhmässä, mikä kokoontuu tarvittaessa samanaikaisesti NMSR:n kevät- ja syyskokousten kanssa. Nuorten ryhmä pitää […]

Lue lisää

Vaikuttava kuntoutus tuo merkittäviä hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle

3.6.2022
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja, toteaa yli 100 toimijan Kuntoutusverkosto (KUVE). Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen määräajassa ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta. […]

Lue lisää

Vammaisjärjestöillä korjausehdotuksia vammaispalvelulakiin – yhteinen kannanotto

12.11.2021
Kategoriat: Vaikuttaminen

Invalidiliitto, Neuroliitto ja kuusi muuta valtakunnallista vammaisjärjestöä esittävät huolensa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) koskien valmisteilla olevan vammaispalvelulain keskeisiä pykäliä. Kannanotossaan järjestöt tuovat esiin vammaispalvelulain säädöksiin liittyviä huomioita, jotka tulevat vaikuttamaan vammaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon toteuttamiseen ja itsemääräämisoikeuden turvaamiseen. Alla keskeisimmistä kokonaisuudet, joihin järjestöt esittävät yhteiset näkemyksensä: Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Erityisen tuen toteuttaminen […]

Lue lisää

Kannanotto: Henkilökohtaiset avustajat on lisättävä rokotusjärjestykseen

10.3.2021
Kategoriat: Vaikuttaminen

Henkilökohtainen apu on vammaisen henkilön arjen sujuvuudelle, työssä käymiselle ja sosiaaliselle osallistumiselle välttämätöntä. Avustajan työssä läheistä kontaktia on mahdoton välttää. Ollaan tilanteessa, jossa niin avustajat kuin monesti riskiryhmään kuuluva vaikeavammainen työnantaja altistuvat vaaralliselle virukselle jatkuvasti. Samalla vammaisen henkilön perhe ja samassa taloudessa asuvat läheiset joutuvat vaaraan. THL:n suosituksen mukaisesti valtaosa ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sote-henkilöstöstä on […]

Lue lisää

Sote-järjestöjen rahoitus vaakalaudalla – Sinäkin voit vaikuttaa

28.8.2020
Kategoriat: Vaikuttaminen

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta aiotaan leikata ensi vuonna peräti 127 miljoonaa euroa. Summa on huomattava ja merkitsisi järjestöille monen tärkeän toiminnan loppumista tai merkittävää supistamista. – Budjettiesitys on jääkylmää vettä järjestöjen ja heidän edustamiensa ihmisten niskaan. Jos se etenee sellaisenaan, saattaa järjestöjen toiminnan rahoituksesta hävitä kolmasosa ensi vuonna, toteaa Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva. […]

Lue lisää

Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita

16.9.2019
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen

Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallituskaudella tulee investoida. Hallitusohjelmaan on kirjattu seuraava, palvelujärjestelmän kehittämiseen kuuluva tavoite: ”Luodaan laatua kuvaavia rekistereitä, parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään hoitoa yhteistyössä käyttäjien kanssa.” Tavoite on äärimmäisen tärkeä ja siksi laaturekisterien kehittämiselle ja ylläpidolle on varmistettava tarvittavat resurssit tämän hallituskauden tulevaisuusinvestoinneista päätettäessä. Terveydenhuollon […]

Lue lisää

Potilas- ja vammaisjärjestöt vaativat Kelaa muuttamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteita

18.12.2018
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen

Lausunto Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevat lapset, aikuiset ja heidän perheensä ovat järkyttyneitä Kelan vuonna 2018 järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen lopputuloksesta. Kilpailutus vaikuttaa merkittävästi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämään. On erittäin myönteistä, että Kela on ryhtynyt arvioimaan tilannetta uudelleen. Tietojemme mukaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden osalta palveluntuottajien kanssa on nyt tehty erillissopimuksia, ja palveluntuottajien täydennyshankintaa […]

Lue lisää