facebook pixel

MS-taudin uusi Käypä hoito -suositus on julkaistu

15.3.2024
Kategoriat: Uutinen

Uutista päivitetty 15.3.2024: Lisätty suosituksen potilasversion linkki.

Suosituksessa otetaan ensimmäistä kertaa kantaa MS-taudin omahoitoon ja oireenmukaisen hoidon periaatteisiin. Mukana on myös uusi osio lasten MS-taudista.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä on saanut valmiiksi MS-taudin Käypä hoito -suosituksen päivitystyön. Suositus päivitettiin edellisen kerran vuonna 2020.

Ensimmäistä kertaa päivitystyöhön ovat osallistuneet myös potilaat. Suositustyöryhmä teetti MS-potilaille ja heidän läheisilleen kyselyn (avainlehti.fi), jossa kartoitettiin heidän näkemyksiään vuonna 2020 julkaistusta suosituksesta ja sen kehitystarpeista. Vastausten pohjalta uuteen Käypä hoito -suositukseen onkin laadittu muun muassa erilliset kappaleet oireenmukaisesta hoidosta sekä omahoidosta. Jälkimmäinen sisältää tutkittua tietoa muun muassa suun terveydestä, päihteistä ja nautintoaineista, ruokavaliosta ja liikunnasta.

Suosituksessa on uutena myös osio lasten MS-taudista. Osion innoittajana on Neuroliitossa vuosina 2019–2020 toteutettu MukSut-hanke, jonka myötä MS-tautia sairastavien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä tukea parannettiin.

Hoitosuositusten tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa, vaikuttavaa ja tasa-arvoista hoitoa. Yksittäistä hoitosuositusta kutsutaan laatimaan joukko lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Vuodesta 2020 lähtien suositusten laatimisessa on otettu systemaattisesti huomioon myös potilaiden näkemyksiä.