facebook pixel

Sähköiset liikkumisvälineet ja lakisääteinen liikennevakuutus

8.5.2024
Kategoriat: Uutinen

Liikennevakuutuslain muutos 1.6.2024 alkaen muuttaa sähköisten liikkumisvälineiden lakisääteistä vakuuttamisvelvoitetta. Jos liikkumisväline kuuluu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, vakuutus tulee hankkia ennen liikkeellelähtöä. Jos ajoneuvoa ei käytetä, rekisteröimättömällä ajoneuvolla ei tarvitse olla voimassa olevaa vakuutusta.

Vakuuttamisvelvoite koskee siten myös jo aiemmin hankittuja liikkumisvälineitä, joita käytetään.

Ei liikennevakuutusta

  1. Sähköiset liikkumisvälineet ja tavarankuljettimet, joiden paino on alle 25 kg JA rakenteellinen nopeus alle 25 km tunnissa.
  2. Sähköavusteiset polkupyörät, joiden nopeus avustettuna on enintään 25 km/h ja teho enintään 250 W.
  3. Yksinomaan vammaisten henkilöiden käyttöön annetut kevyet liikkumisvälineet, kuten sähköpyörätuolit.

Otettava liikennevakuutus

  1. Sähköiset liikkumisvälineet ja tavarankuljettimet, joiden paino on yli 25 kg TAI rakenteellinen nopeus yli 25 km tunnissa.
  2. Sähköpolkupyörät, joiden moottori ei kytkeydy pois päältä yli 25 km/h nopeudessa tai joiden paino on enemmän kuin 25 kg.
  3. Kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat riippumatta painosta ja nopeudesta. Yritys vastaa liikennevakuutuksesta.

Vakuuttamisen kannalta olennaista on sähköisen liikkumisvälineen paino tai rakenteellinen nopeus. Liikennevakuutus on otettava, jos sen paino on yli 25 kg TAI rakenteellinen nopeus yli 25 km/h. Jos jompikumpi noista toteutuu, on se siis vakuutettava liikennevakuutuksella.

Jos olet itse hankkinut sähköisen liikkumisvälineen, on sinun selvitettävä kuuluuko se lakisäteisesti liikennevakuutuksen piiriin. Pystyt selvittämään vakuuttamisvelvollisuutesi esimerkiksi sähköisen liikkumisvälineen myyjältä tai vakuutusyhtiöltä.

Lisätiedot

Sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen (lvk.fi)