facebook pixel

Kognitiva symtom i arbetslivet

Du kan ladda ner guiden gratis, klicka här för Kognitiva symtom i arbetslivet -guide. Om du vill beställa guiden i tryckt format, lägg den i varukorg (Lisää ostoskoriin).

0,00

Kognitiva symtom i arbetslivet – Stödguide för att klara sig i arbetet

Kognitiva problem, alltså hur man tänker och behandlar information, syns inte alltid utåt och kan vara svåra att begripa för en utomstående. Symtomen kan både underskattas och överdrivas. Arbetstagare som lägger märker till förändringar kan själva bli tveksamma kring sin arbetsförmåga. Kollegorna och chefen kan bli oroade av att personen oftare gör fel. Den kognitiva förmågan kan dock stödjas på många sätt. Ofta behövs omställningar i arbetssätt och rutiner, både arbetarens och arbetsplatsens. Dessa ändringar är nödvändiga för att upprätthålla arbetsförmågan hos den som blivit sjuk. Oftast påverkar de arbetsförmågan positivt för hela arbetsplatsen.

Guiden är avsedd för den som blivit sjuk men innehåller även nyttiga tips för personer som inte lider av neurologiska sjukdomar. Särskilt specialister, arbetscoacher och samordnaresom arbetar med att stödja arbetsförmåga och sysselsättning och möter klienter med kognitiva symtom i sitt arbete har nytta av guiden.

Finlands Neuroförbund, Parkinsonförbundet och Hjärnskadeförbundet genomförde det gemensamma Neuroneuvomo-projektet åren 2017–2021. Det centrala målet för projektet var att utveckla arbetscoaching för personer med kognitiva symtom som beror på en sjukdom eller skada. Den här guiden är ett resultat av Neuroneuvomo-projektet.

ISBN-978-952-7296-42-4 (1:a upplagan 2021)
ISBN-978-952-7296-50-9 (PDF, 2:a reviderade upplagan 2022)

Expertförfattare: arbetslivscoach Pirjo-Riitta Kataja, arbetslivsexpert Marju Teinikivi, specialpsykolog inom neuropsykologi & docent Päivi Hämäläinen, Finlands Neuroförbund rf

Innehåll, layout och design: Mainostoimisto Reflex Oy. Uppdaterat: Finlands Neuroförbund rf.

Bilder: Shutterstock