facebook pixel

MS-tautia sairastavat työelämässä -raportti

Raportin voit ladata maksutta tästä. Lisäämällä tuotteen ostoskoriin, voit tilata painetun version käsittelykulujen hinnalla.

0,00

MS-tautia sairastavat työelämässä  on Neuroliiton teettämä ja Marianne Vahan tekemä Pro gradu -tutkielma. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 18–64-vuotiaiden MS-tautia sairastavien henkilöiden työelämään sijoittumista ja työssä suoriutumista. Tutkimuksen tavoitteena on saada kuva siitä, miten MS-tautia sairastavat työikäiset sijoittuvat työelämään tällä hetkellä.

TURUN YLIOPISTO
Kasvatustieteiden tiedekunta
Pro gradu -tutkielma, 88 s., 3 liites.
Erityispedagogiikka
Elokuu 2017

Jos haluat tilata useamman kuin yhden raportin, niin ota yhteyttä avaintuotteet@neuroliitto.fi