facebook pixel

Lääkekorvaukset: vuosiomavastuu nousi hieman, uusia MS-lääkkeitä korvauksen piiriin

7.2.2022
Kategoriat: Uutinen

Lääkekorvausten vuosiomavastuu on noussut vuoden vaihteessa reilulla kymmenellä eurolla. Tänä vuonna vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Vuosiomavastuun ylityttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta tuotteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Apteekit saavat tiedon vuosiomavastuun ylittymisestä reaaliaikaisesti lääkeoston yhteydessä ja asiakas saa lisäkorvauksen heti apteekissa.

Lääkkeiden korvausprosentit säilyvät ennallaan: peruskorvaus on 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %. Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa pysyy 4,50 eurossa per lääke.

Lääkekorvausten vuosikohtainen alkuomavastuu on edelleen 50 euroa. Tämä tarkoittaa, että Kela-korvauksia saa vasta sen jälkeen, kun on maksanut itse 50 euroa korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä. Alkuomavastuu voi luonnollisesti täyttyä jo vuoden ensimmäisellä ostokerralla, jolloin korvauksen saa suoraan 50 euron ylittävältä osalta. Alkuomavastuu kerryttää lääkeostojen vuosiomavastuuta.

MS-taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ofatumumabi ja ponesimodi ovat siirtyneet Kelan peruskorvauksen (40 %) piiriin. Ennen tätä lääkkeet eivät ole olleet korvattavia. Kummankin lääkevalmisteen kohdalla peruskorvausoikeus voidaan myöntää aaltoilevaa ja aaltoilevaan läheisesti rinnastettavaa MS-tautia sairastaville.

Lisätietoa aiheesta Kelan sivuilta.