facebook pixel

Kela: Viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon uusi yleinen suostumuslomake

31.3.2023
Kategoriat: Uutinen

Lomake on tarkoitettu esimerkiksi sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja Kelan työntekijöiden käyttöön tilanteissa, joissa ammattilainen tarvitsee asiakkaalta suostumuksen tietojen vaihtamiseen.

Lomakkeella asiakas voi samalla kertaa antaa eri viranomaisille suostumuksen tietojen luovuttamiseen ja tiedonvaihtoon.

Uusi suostumuslomake helpottaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa tilanteissa, joissa asiakkaiden auttaminen vaatii yhteistyötä, mutta lainsäädäntöön perustuvaa tiedonsaantioikeutta ei ole. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun ammattilainen yrittää selvittää, mihin Kelan etuuksiin asiakkaalla voisi olla oikeus.

Uutta lomaketta voivat hyödyntää esimerkiksi sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja Kelan työntekijät. Lomaketta voi hyödyntää kaikissa tilanteissa, joissa asiakkaalta tarvitaan suostumus tietojen luovuttamiseen ja vaihtamiseen toimijoiden kesken.

Lue lisää Kelan uutisesta: Uusi suostumuslomake helpottaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa (kela.fi)