facebook pixel

Hoitotakuu tiukkeni: lääkärille päästävä jatkossa kahdessa viikossa

1.9.2023
Kategoriat: Uutinen

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuivat syyskuun alussa. Jatkossa lääkärin tai hoitajan vastaanotolle on päästävä 14 vuorokauden kuluessa ja hammashoitoon neljän kuukauden kuluessa.

Hoitotakuun on määrä tiukentua entisestään ensi vuoden marraskuussa. Tällöin perusterveydenhuollon hoitotakuu lyhenisi seitsemään vuorokauteen ja suun terveydenhuollon kolmeen kuukauteen. Petteri Orpon hallitus on kuitenkin esittänyt, ettei lisätiukennusta tehtäisi. Hallitus vetoaa henkilöstöpulaan. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Jo nyt voimaan astunut muutos on suuri, sillä tällä hetkellä kiireettömän hoidon hoitotakuu on perusterveydenhuollossa kolme kuukautta ja suun terveydenhuollossa kuusi kuukautta.

Myös hoidon tarpeen arvioinnin aikaraja kiristyi. Syyskuun alusta lukien arvio on tehtävä saman päivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä toimintayksikköön, aiemman kolmen päivän sijaan.

Tiukentuneet aikarajat eivät koske terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan liittyviä hoitotapahtumia. Niiden aikaraja on kolme kuukautta, jos hoitosuunnitelmassa ei ole muuta määritetty.

Lue lisää: Hoitotakuun tiukentaminen – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)