facebook pixel

Esitys vammaispalvelulaiksi hylättävä

22.2.2023
Kategoriat: Uutinen

Eduskunta jatkaa uuden Vammaispalvelulain käsittelyä. Neuroliitto on allekirjoittanut yhteistyössä 10 muun järjestön kanssa kannanoton, jossa vaaditaan lain valmistelun jatkamista. Käsittelyssä olevassa Vammaispalvelulaissa olevat epäkohdat pitää korjata vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi.

  • Vammaispalvelulain on turvattava vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeudet sekä tuettava heidän yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista. Kyseessä on erityislaki, joka turvaa palvelut henkilöille, joille sosiaalihuoltolain palvelut eivät ole riittäviä. Lain kohderyhmä tulee siksi säilyttää suppeana, ei kaikille avoimena.
  • Vammaisen henkilön määrittelyn ja subjektiivisten oikeuksien saantiperusteiden on oltava selkeät.
    Epäselvät ja vaikeasti sovellettavat säännökset lisäävät lain soveltamisongelmia ja muutoksenhakuja.
  • Lain edellyttämien hyvinvointialueiden resurssien arvioinnin tulee perustua huolella tehtyihin selvityksiin. Vammaiset henkilöt saavat todellisuudessa käyttöönsä itselleen yksilöllisesti arvioidut välttämättömät palvelut ja tuet ainoastaan silloin, jos hyvinvointialueilla on riittävät taloudelliset resurssit tarvittavan ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamiseen sekä palvelujen ja tuen järjestämiseen.

Lue järjestöjen yhteinen kannanotto täällä

Kannanoton allekirjoittajina ovat Neuroliitto ry, Näkövammaisten liitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Selkäydinvammaiset Akson ry, Lyhytkasvuiset – Kortväxta  ry, ADHD-liitto ry, Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry ja Abilis rs.

Muokattu 23.2.2023