facebook pixel

Sjukdomen CADASIL

Du kan ladda ner guiden gratis, klicka här Sjukdomen Cadasil guide

Finlands Neuroförbunds publikationsserie nr 42 1:a upplagan 2015
ISBN-13 978-952-9797-85-1 (pdf)

Specialist författare:
Docent, specialist i medicinsk genetik Minna Pöyhönen,
HUCS/HUSLAB Enheten för klinisk genetik
MD, specialist i neurologi Susanna Roine, ÅUCS Verksamhetsområdet Neuro, CVA-ansvarsområdet