facebook pixel

Sjukdomen CADASIL

Du kan ladda ner guiden gratis, klicka här Sjukdomen Cadasil guide

Finlands Neuroförbunds publikationsserie nr 42
1:a upplagan 2015
2:a reviderade upplagan 2020

ISBN-978-952-7296-37-0 (pdf)

Specialist författare:
Docent, specialist i medicinsk genetik Minna Pöyhönen,
HUCS/HUSLAB Enheten för klinisk genetik

MD, specialist i neurologi Susanna Roine, ÅUCS Verksamhetsområdet Neuro,
CVA-ansvarsområdet

Illustrationer: Anna Polkutie