facebook pixel

Erfarenheter av MS – Information för nyinsjuknade

Du kan ladda ner guiden gratis, klicka här för Erfarenheter av MS – information för nyinsjuknade.
Om du vill beställa guiden i tryckt format, lägg den i varukorg (Lisää ostoskoriin).

0,00

Neuroförbundets publikationsserie n:o 50
2019

ISBN-978-952-7296-15-8
ISBN-978-952-7296-16-5 (pdf)

Intervjuer med personer med MS och deras anhöriga: Mari Vehmanen
Vi tackar de MS-patienter och anhöriga som delade med sig av sina erfarenheter av
sjukdomen. Historierna är verkliga erfarenheter ur de insjuknades vardag.

Bilder: Shutterstock
Tryck: Newprint, Reso