facebook pixel

Vi måste våga tänka framåt

Nytt år − nya möjligheter brukar man säga! Hoppas att det är så. Hoppas att många bra saker skall hända, saker som är bra för alla finländare.

Vi vet att det under många år planerats en reform av social- och hälsovården. Den reformen har nu blivit en landskapsreform som innehåller väldigt mycket. Det allra viktigaste är att reformen kan garantera alla finländare den vård de har rätt till. Det är nämligen ingen självklarhet att det blir så. Det är ingen självklarhet att det är så idag heller. Det är därför som reformen måste göras noggrant och med eftertanke. Det är viktigt att vi i Finland vågar se framåt och fundera över hur framtidens vård och omsorg skall se ut. Det behövs utveckling och det behövs förändring. Till det bättre!

Vi kan alltid göra saker bättre än vad vi gör idag. Och allting blir inte bättre över en natt eller en dag. Det krävs tid, mera tid. Det krävs också att de som gör reformen förstår och känner sitt land och de olikheter som finns här. Det går nämligen inte att göra en reform utan att beakta avstånd, språk eller regionala skillnader, för att ta några exempel.

I Neuroförbundet försöker vi förbereda oss på det nya, även om vi inte vet exakt vad som kommer att ske. Vi uppvaktar politiker och tjänsteinnehavare, och vi diskuterar regelbundet i förbundets styrelse. Vi försöker vidta sådana steg som vi anser är viktiga för våra medlemmar och den service som behövs i framtiden. Det är inte lätt, men vi måste våga tänka framåt. Ett viktigt steg som vi har tagit är samarbetet med Parkinsonförbundet och Hjärnförbundet. Vi tror att våra tre förbund, genom att koordinera en del av våra resurser, kan ta emot de utmaningar som vi vet kommer – t.ex när det gäller rehabilitering och boende.

Vi tror starkt på att genom att förena våra krafter så kan vi åstadkomma någonting bättre i framtiden. Inte heller i detta sammanhan kommer något dramatiskt att ske över en natt. Vi behöver lära känna varandra och lära oss varandras starka sidor. Vi bygger förtroende för varandra – det behövs säkert med tanke på kommande utmaningar.

Önskar alla tidningens läsare en god fortsättning på 2018!

Ulla-Maj Wideroos
Skribenten är Neuroförbubundets ordförande