Maailman MS-päivän 2020 toteutusaikataulu

Maailman MS-päivää vietetään la 30.5. Kansainvälisenä teemana on #Connections. Suomessa kampanjan nimi on ”Tarvitsemme toisiamme”.

Tänä vuonna kampanja suunnataan erityisesti heille, jotka ovat hiljattain saaneet diagnoosin, eivätkä välttämättä tunne erilaisia tukiverkostoja tai niiden kautta saatavaa luotettavaa tietoa sekä heille, jotka ovat ehkä jo pidempään sairastaneet, mutta ovat järjestötoiminnan ulkokehällä. Viestinämme on, ettei kenenkään kannata jäädä sairautensa kanssa yksin.

Neuroliitto toteuttaa striimattavan luennon tiistaina 26.5. klo 17.30–18.30, jolla kootaan yhteen vastasairastuneita ja heidän läheisiään yhdistyksissä järjestettäviin aluekatsomoihin, joissa yhdistyksellä on mahdollisuus esim. esitellä omaa toimintaansa ja alueellisia tukiverkostoja. Luennoitsijana on psykologi Jan-Henry Stenberg. Aiheena on sairauteen sopeutuminen sekä mm. tukiverkostojen ja tiedon merkitys sopeutumisessa. Neuroliitto tukee yhdistyksiä aluekatsomoiden järjestämisessä.

MS-päivän tapahtuma 2020 – Oma yhdistys järjestämään aluekatsomoa ja tilaisuutta?

Neuroliitto järjestää ti 26.5. verkkoluennon, johon yhdistys tai kerho voi järjestää etäkatsomon. Ajatuksena on, että jäsenyhdistykset järjestäisivät omia aluetilaisuuksia, jossa luennon etäkatsomon lisäksi esitellään yhdistyksen ja kerhojen toimintaa, muita alueellisia toimintaryhmiä ja palveluja, jotka ovat tärkeitä vastasairastuneille eli muodostavat sairastavalle tukiverkoston alueella. Tilaisuudessa, vähän aikaa sairastaneet pääsisivät myös tutustumaan toisiin samassa tilanteessa oleviin lähialueen henkilöihin. Mukaan tilaisuuteen kannattaa kutsua esim. sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaaja ja/tai MS-hoitaja.

Yhdistys tai kerho, joka järjestää aluekatsomon, saa Neuroliitolta enintään 300 €:n korvauksen (kuitteja vastaan) aluekatsomon tilavuokrasta tai tarjoiluista syntyvistä kuluista. Kuittien toimittamiseen ja korvauksien hakuun annetaan ohjeet kevään aikana. Aluekatsomon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa oman alueen järjestösuunnittelija. 

Yhdistyksen tai kerhon aluetilaisuuden suositusaikataulu

 • klo 17.00 Aloitus: kahvitarjoilu ja tervetulotoivotukset yms.
 • klo 17.30–18.30 Luennon suoratoisto (Neuroliiton järjestämä)
 • klo 18.30–19.30 Paikallista ohjelmaa

Tehtävät helmikuussa 2020

Yhdistys tai kerho:

Liitto:

 • Lähetetään 1. Järjestäjäkirje yhdistyksiin vko 7.
 • Kerätään yhdistyksiltä tieto aluekatsomoista, muista tapahtumista sekä materiaalitilaukset.
 • Suunnitellaan kampanjamateriaaleja, ollaan yhteydessä MSIF:ään.
 • Neuvotellaan sponsoreiden kanssa
 • Kontaktoidaan haastateltavat

Lisätiedot

Reetta Taponen, tiedottaja
reetta.taponen@neuroliitto.fi

Tammikuun tehtävät

Yhdistys:

 • Päätetään järjestetäänkö luennon etäkatsomo ja siihen liittyvä tilaisuus.
 • Päätetään MS-päivän vastaava yhdistykselle ja ilmoitetaan se järjestösuunnittelijalle 31.1.2020 mennessä.
 • Ollaan yhteydessä alueen muihin toimijoihin ja kutsutaan puhumaan/esittäytymään tapahtumaan.

Liitto:

 • Suunnitellaan kampanjointia
 • Tukihakemukset
Helmikuun tehtävät

Yhdistys tai kerho

 • Aluekatsomon ja siihen liittyvän tilaisuuden järjestelyt. Huolehditaan, että tila soveltuu etäluennon seuraamiseen.
 • Ollaan yhteydessä alueen muihin toimijoihin ja kutsutaan puhumaan/esittäytymään tapahtumaan.
 • Muun tapahtuman järjestelyt.
 • Tärkeää! Ilmoita Neuroliittoon oman tapahtuman tiedot, aluekatsomon ilmoittautumistiedot, tilaa kampanjamateriaalit ma 2.3. mennessä! Tulossa lomake näiden tietojen ilmoittamiseen viikolla 7. 

Neuroliitto

 • Lähetetään 1. Järjestäjäkirje yhdistyksiin vko 7.
 • Kerätään yhdistyksiltä tieto aluekatsomoista, muista tapahtumista sekä materiaalitilaukset.
 • Suunnitellaan kampanjamateriaaleja, ollaan yhteydessä MSIF:ään
 • Neuvotellaan sponsoreiden kanssa
 • Kontaktoidaan haastateltavat
Maaliskuun tehtävät

Päivitetään!

Yhdistys/kerho

 • Ilmoitetaan Neuroliittoon oman tapahtuman tiedot, aluekatsomon ilmoittautumistiedot, tilataan kampanjamateriaalit ma 2.3. mennessä! 

Neuroliitto

 • Luodaan kampanjasivu, tapahtumasivut, Avaimen-ilmoitus.
 • Kampanjamateriaalien suunnittelu paino+digi
 • Kampanjahaastattelut
Huhtikuun tehtävät

Päivitetään!

Yhdistys tai kerho

 • Oman tapahtuman järjestelyt

Neuroliitto

 • Järjestäjäkirje 2.
Toukokuun tehtävät

Päivitetään!

Yhdistys/kerho

 • Kirjoitetaan julisteisiin oman aluetilaisuuden tiedot ja jaetaan julisteet terveysasemille, sairaaloihin, apteekkeihin ja muihin asiointipaikkoihin.
 • Tiedotetaan omasta tapahtumasta ja sen kohderyhmästä
  • omissa viestintäkanavissa
  • paikallismediaan
  • paikallisiin tapahtumakalentereissa
  • yhteistyökumppaneiden kautta
 • Ollaan yhteydessä ilmoittautuneisiin ja lähetetään heille sähköpostitse/tekstiviestinä tapahtuma-aika, paikka, ohjelma ja saapumisohjeet. Muistutetaan ilmoittautuneita vielä tapahtumaa edeltävänä päivänä!
 • Sovitaan
  • kuka ottaa osallistujat vastaan
  • kuka huolehtii tarjottavista
  • kuka toimii ns. puheenjohtajana
  • kuka toimii tekniikkavastaavana ja testaa laitteet luennon seuraamiseen.

Neuroliitto

 • Markkinoi kampanjaa, luentoa ja aluetilaisuuksia
 • Hoitaa MS-päivän valtakunnallisen mediatiedotuksen
 • Sosiaalisen median kampanjointi
Logo