Maailman MS-päivän 2020 toteutusaikataulu

Maailman MS-päivää vietetään la 30.5. Kansainvälisenä teemana on #Connections. Suomessa MS-päivää vietetään teemalla ”Tarvitsemme toisiamme” sekä uudella konseptilla.

MS-päivän tapahtuma 2020 – Oma yhdistys järjestämään etäkatsomoa ja tilaisuutta?

Neuroliitto järjestää tiistaina 26.5.2020 verkkoluennon, johon yhdistys tai kerho voi järjestää etäkatsomon. Ajatuksena on, että jäsenyhdistykset järjestäisivät omia aluekatsomoita, jossa luennon lisäksi esitellään yhdistyksen ja kerhojen toimintaa, muita alueellisia toimintaryhmiä ja palveluja, jotka ovat tärkeitä vastasairastuneille eli muodostavat sairastavalle tukiverkoston alueella. Tilaisuudessa, vähän aikaa sairastaneet pääsisivät myös tutustumaan toisiin samassa tilanteessa oleviin lähialueen henkilöihin. Mukaan tilaisuuteen kannattaa kutsua esim. sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajan ja/tai ms-hoitajan.

Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat siis vastasairastuneet sekä muutaman vuoden sisällä diagnoosiin saaneet henkilöt. Tarkoitus on aktivoida ja saada heitä alueellisen toiminnan sekä palvelujen pariin.

Liitto tukee  ja markkinoi tilaisuuksia sekä tekee niihin tukimateriaalia. Liitto hoitaa myös valtakunnallista viestintää.

Lisää tietoa päivitämme tälle sivulle suunnittelun edetessä.

Joulukuu 2019 / Tammikuu 2020

Ilmoita alueenne järjestösuunnittelijalle oman yhdistyksenne tai kerhonne halukkuus järjestää etäkatsomoa ja tilaisuutta. Ilmoita samalla yhteyshenkilönne (nimi, puhelinnumero, s.posti), johon voimme olla asian tiimoilta jatkossa yhteydessä.

Yhdistys tai kerho:

  • Miettikää yhdistyksessä etäkatsomon ja siihen liittyvän tilaisuuden järjestämistä.
  • Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestösuunnittelijaan ja ilmoittakaa yhdistyksenne MS-päivän yhteyshenkilö 31.1. mennessä!

Liitto:

  • Suunnitellaan etäkatsomoiden markkinointimateriaaleja.
  • Kerätään yhdistyksiltä tieto etäkatsomoiden järjestämisestä.
  • Hankitaan sponsorit.
Tammikuun tehtävät

Yhdistys:

  • Päätetään järjestetäänkö luennon etäkatsomo ja siihen liittyvä tilaisuus.
  • Päätetään MS-päivän vastaava yhdistykselle ja ilmoitetaan se järjestösuunnittelijalle 31.1.2020 mennessä.
  • Ollaan yhteydessä alueen muihin toimijoihin ja kutsutaan puhumaan/esittäytymään tapahtumaan.

Liitto:

  • Suunnitellaan etäkatsomoiden markkinointimateriaaleja.
  • Hankitaan sponsorit

Päivitetään!

Helmikuun tehtävät

Päivitetään!

Maaliskuun tehtävät

Päivitetään!

Huhtikuun tehtävät

Päivitetään!

Toukokuun tehtävät

Päivitetään!

Logo