Maailman MS-päivän 2019 toteutusaikataulu

Maailman MS-päivää vietetään 30.5. Vuoden 2019 teemana on MS-taudin näkymättömät oireet. Koska teemapäivä osuu tänä vuonna helatorstaille, järjestetään tapahtumia viikon muina päivinä.

Yhdistysten ja kerhojen tapahtumat tarjoavat halukkaille tilaisuuden osallistua Maailman MS-päivän viettoon. Ihmisten keskelle, esimerkiksi kauppakeskuksiin jalkautuminen ja infolehtisten jakaminen tuovat MS-tiedon suuren yleisön ulottuville.

MS-päivän vapaaehtoisia kanttaa houkutella mukaan esimerkiksi oman yhdistyksen Facebook-sivulla. Vapaaehtoisia voi kysellä oman jäsenistön lisäksi vaikka paikallisen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista.

MS-päivän toteutusaikataulu 

Nyt menossa: toukokuu

Yhdistys:
– Omaa tapahtumaa ja MS-päivää markkinoidaan yhdistyksen nettisivuilla, somessa, yhdistyksen tiloissa, asiointipaikkojen ilmoitustauluilla (mm. kaupat, apteekit, kirjastot) ja paikallisissa tapahtumakalentereissa
– Ollaan yhteydessä paikalliseen mediaan omasta tapahtumasta, tapahtumatiedotteen avulla
– Järjestetään mukava tapahtuma!

Liitto:
– Postitetaan julisteet, flyerit ja muut kampanjamateriaalit yhdistyksiin (vkot 18 ja 19).
– Päivitetään nettisivuja.
– Ollaan yhteyksissä MS-päivän vastaaviin (3. järjestäjäkirje).
– Lisätään tapahtumatiedotepohja materiaalipankkiin yhdistysten käyttöön.
– Lisätään materiaalipankkiin yhdistyksiä varten sosiaalisen median kampanjakuvia ja paikallistiedotepohja.
– Valtakunnalliset tiedotustoimenpiteet. Ollaan yhteydessä mediaan.

Tammikuun tehtävät

Yhdistys:
– Päätetään MS-päivän vastaava ja ilmoitetaan se info@neuroliitto.fi 31.1.2019 mennessä.
– Suunnitellaan omaa tapahtumaa

Liitto:
– Ideoidaan materiaaleja ja suunnitellaan kampanjan vaiheita
– Etsitään haastateltavia
– Organisoidaan liiton sisällä kampanjatyöt
– Hankitaan sponsorit

Helmikuun tehtävät

Yhdistys:
– Suunnitellaan omaa tapahtumaa ja kootaan vapaaehtoisia mukaan
– Tilataan kampanjamateriaalit ja ilmoitetaan tapahtuma
– Jos yhteyshenkilö on jäänyt ilmoittamatta, ilmoitetaan se viimeistään nyt info@neuroliitto.fi
– Esitetään liittoon kinkkiset kysymykset nyt, että ehditään vielä yhdessä pohtia ratkaisuja!

Liitto:
– Ollaan yhteydessä sponsoreihin, kampanjakasvoihin ja mediaan
– Suunnitellaan kampanjamateriaaleja
– Tehdään materiaalien tilaus- ja tapahtumailmoituskysely –> Tieto helmikuun Ajassa-kirjeeseen
– Ollaan yhteydessä yhdistysten yhteyshenkilöihin (1. järjestäjäkirje)

Maaliskuun tehtävät

Yhdistys:
– Oman tapahtuman suunnittelu jatkuu
– Tilataan kampanjamateriaalit Neuroliitosta 8.3. mennessä
– Oman tapahtuman tietojen ilmoittaminen Avain-lehden huhtikuun numeroon 8.3. mennessä

Liitto:
– Kampanjakuvaukset
– Valmistetaan kampanjamateriaalit
– Kontaktoidaan toimittajia ja edistetään vaikuttamistyötä

Huhtikuun tehtävät

Yhdistys:
– oman tapahtuman suunnittelu jatkuu
– tarkistetaan oman tapahtuman tiedot Neuroliiton tapahtumasivulta ja ilmoitetaan muutoksista, täydennyksistä ja korjauksista info@neuroliitto.fi

Liitto:
– Viimeistellään kampanjamateriaalit
– ollaan yhteydessä sponsoreihin ja mediaan
– edistetään tiedottamista ja vaikuttamistyötä
– ollaan yhteyksissä MS-päivän vastaaviin (2. järjestäjäkirje)
– päivitetään paikalliset tapahtumat MS-päivän teemasivulle
– tilataan kampanjamateriaalit
– viimeistellään kampanjavideota
– päivitetään materiaalipankkiin MS-päivän materiaaleja

Toukokuun tehtävät

Yhdistys:
– Omaa tapahtumaa ja MS-päivää markkinoidaan yhdistyksen nettisivuilla, somessa, asiointipaikkojen ilmoitustauluilla (mm. kaupat, apteekit, kirjastot) ja paikallisissa tapahtumakalentereissa
– Ollaan yhteydessä paikalliseen mediaan omasta tapahtumasta, tapahtumatiedote
– Järjestetään mukava tapahtuma!

Liitto:
– Postitetaan julisteet, flyerit ja muut kampanjamateriaalit yhdistyksiin
– Päivitetään nettisivuja
– Ollaan yhteyksissä MS-päivän vastaaviin (3. järjestäjäkirje)
– Lisätään tiedotepohja materiaalipankkiin yhdistysten käyttöön
– Lisätään materiaalipankkiin yhdistyksiä varten sosiaalisen median kampanjakuvia ja paikallistiedotepohja
– Ollaan yhteydessä mediaan. Valtakunnalliset tiedotustoimenpiteet, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin

Logo