Toiminnantarkastajan tehtävät

Yhdistys voi valita toimintansa ja taloutensa tarkastajaksi toiminnantarkastajan, mikäli yhdistyksen taseen loppusumma on alle 100 000 euroa ja liikevaihtoa tai vastaava tuotto jää alle 200 000 euroa ja palkatun työvoiman määrä on alle 4 henkilöä. Toiminnantarkastajalla pitää olla sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Mikäli edellä mainitut toiminnan euromäärät ovat suurempia ja palkattua työvoimaa on 4 henkilöä tai enemmän, niin silloin yhdistyksen toiminnan ja talouden tarkastaa tilintarkastajat.

Katso täydentävää tietoa toiminnantarkastuksesta prh.fi.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastaminen

Toiminnantarkastaja tarkastaa yhdistyksen tilikauden kirjapidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon siinä laajuudessa kun yhdistyslaki velvoittaa.

Toiminnantarkastuskertomuksen laatiminen

Toiminnantarkastaja laatii kirjallisen toiminnantarkastuskertomuksen ja luovuttaa sen yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen tilinpäätöksestä päättävää kokousta.

Tilinpäätösmerkintä

Toiminnantarkastaja tekee tilinpäätösmerkinnän tilinpäätökseen.

Toiminnantarkastuspöytäkirjan laatiminen

Toiminnantarkastaja tekee tarkastuksen yhteydessä huomioita yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta ja niiden mahdollisista puutteista. Toiminnantarkastaja laatii näistä havainnoista toiminnantarkastuspöytäkirjan yhdistyksen hallitukselle.

Logo