Taloudenhoitajan tehtävät

Taloudenhoitajan nimittää vakiintuneen käytännön ja usein myös säännöissä olevan määräyksen mukaan yhdistyksen hallitus joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Taloudenhoitajan täytyy olla perillä yhdistystoiminnan taloushallintoon liittyvistä asioista.

Ks. tarkemmat lisätiedot yhdistyksen talousoppaasta.

Yhdistyksen talouden hoito

Taloudenhoitajan tärkein tehtävä on hoitaa yhdistyksen taloutta tehtyjen päätösten mukaisesti.

Maksuliikenteestä ja kirjanpidosta huolehtiminen

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen maksuliikenteestä päätösten edellyttämällä tavalla ja annetuilla oikeuksilla. Hän on vastuussa yhdistyksen lainmukaisesta kirjanpidosta, ja vastaa myös kirjanpitoasiakirjojen ja tositemateriaalin säilyttämisestä ja arkistoinnista.

Talousasioiden esittely

Taloudenhoitajan tehtävänä on myös pitää muut toimintaan osallistuvat ajantasalla talousasioista. Tähän kuuluu talouteen liittyvien asioiden (tilinpäätök­sen, talousarvion, laskelmat jne.) valmistelu ja esittely sekä yhdistyksen kokoukselle että hallitukselle. Yhdessä hyallituksen kanssa valmistellaan talousarvioesitys syyskokoukselle.

Logo