Liikuntavastaavat

Jokaisessa yhdistyksessä on nimetty liikuntavastaava. Liikuntavastaavan tehtävät vaihtelevat yhdistyksittäin, mutta yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää yhteyttä ja olla kuulolla liikunta-asioissa niin jäsenistön suuntaan kuin muihin yhteistyökumppaneihinkin.

Liikuntatoimikunta puolestaan seuraa ja ottaa kantaa liikunta-asioihin valtakunnallisesti, mikä tukee myös paikallistason toimintaa. Vuorovaikutus kaikkien osapuolten välillä on hyvin tärkeää, jotta jäsenistön liikuntamahdollisuudet paranisivat.

Voit lähettää aloitteita ja toiveita liikuntatoimikunnalle sähköpostilla liikuntatoimikunta@neuroliitto.fi

Neuroliitto tukee jäsenyhdistyksiään ja niiden kerhoja liikuntapalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi liitto toimii aktiivisesti ja aloitteellisesti lisätäkseen yhteistyötä eri liikuntatoiminnan alueella toimivien järjestöjen kanssa.

Logo