Talous

Ohjeet löytyvät materiaalipankin kohdasta Ohjeet ja suositukset, lomakepohjat kohdasta Asiakirjapohjia yhdistyksen käyttöön.

Toimintakertomus

Toimintakertomus on hallituksen antama selvitys yhdistyksen toiminnasta. Suositeltavaa on että, sen rakenne on yhdenmukainen toimintasuunnitelman kanssa. Tällöin voidaan toimintakertomuksen avulla arvioida, miten toimintasuunnitelmassa esitetyt suunnitelmat ja tavoitteet on pystytty toteuttamaan.

Toimintakertomusohjeessa on esimerkki toimintakertomuksen sisällöstä.

Talousarvio

Talousarvio tulee rakentaa yhdistyksen toiminnan ja koon perusteella: kaikille ei sovi yksityiskohdiltaan samanlainen malli. Lähtökohtana talousarvion rakentamisessa kannattaa pitää kirjanpitoasetuksen mukaista tilinpäätöksen rakennetta, jolloin talousarvion toteutumista voidaan helpoiten seurata kirjanpidon avulla.

Talousarvio-ohjeessa on esitelty talousarvion sisältö ja malli talousarviosta,

Tilinpäätös

Tilinpäätös laaditaan tilikausittain. Hallituksen hyväksymä tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Yhdistyksen kevätkokous käsittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilinpäätösohjeessa kerrotaan tillinpäätöksen tekemisestä, tasekirjasta ja tuloslaskelmasta esimerkein.

Katso materiaalipankista myös talousjohtaja Leena Pieniniemen esitys Talousasiaa yhdistyksille puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäiviltä 2015.

Maksukehotus

Yhdistys voi myös itse lähestyä jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä jäseniä. Alla on mallikirje viimeisestä maksukehotuksesta, joka kohdistetaan niille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kahden (jossain yhdistyksessä kolmen) edellisen vuoden aikana. Yhdistyksen jäsenvastaava tekee tämän ajon jäsenrekisteristä.

Yhdistyksen kannattaa ajoittaa maksukehotus ns. kakkoskarhulaskun jälkeen loka-marraskuulle, viimeistään joulukuun alkupuolelle.  Kirjepohjaan on laitettu valmiiksi liiton jäsenmaksutilin numero (FI 4757100420011645). Näin saadaan maksut ohjautumaan oikein kirjanpidossa.

Erottamispäätös pitää tehdä alkuvuodesta, viimeistään kuitenkin maaliskuussa, koska uudet jäsenmaksut lähetetään huhtikuun alussa.  Samoin tiedot erotetuista jäsenistä pitää lähettää Riitta Hakulalle maaliskuun loppuun mennessä, jotta jäsenrekisterin tiedot ehditään päivittää. Näin toimittaessa erotettaville jäsenille ei enää turhaan lähetetä uutta kuluvan vuoden jäsenmaksua.

Logo