Talous

Toimintakertomus

Toimintakertomus on hallituksen antama selvitys yhdistyksen toiminnasta. Suositeltavaa on että, sen rakenne on yhdenmukainen toimintasuunnitelman kanssa. Tällöin voidaan toimintakertomuksen avulla arvioida, miten toimintasuunnitelmassa esitetyt suunnitelmat ja tavoitteet on pystytty toteuttamaan.

Toimintakertomusohjeessa on esimerkki toimintakertomuksen sisällöstä: Toimintakertomus

Talousarvio

Talousarvio tulee rakentaa yhdistyksen toiminnan ja koon perusteella: kaikille ei sovi yksityiskohdiltaan samanlainen malli. Lähtökohtana talousarvion rakentamisessa kannattaa pitää kirjanpitoasetuksen mukaista tilinpäätöksen rakennetta, jolloin talousarvion toteutumista voidaan helpoiten seurata kirjanpidon avulla.

Talousarvio-ohjeessa on esitelty talousarvion sisältö ja malli talousarviosta:

Talousarvio

Tilinpäätös

Tilinpäätös laaditaan tilikausittain. Hallituksen hyväksymä tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Yhdistyksen kevätkokous käsittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilinpäätösohjeessa kerrotaan tillinpäätöksen tekemisestä, tasekirjasta ja tuloslaskelmasta esimerkein:

Tilinpaatos

 

Katso lisää talousohjeita materiaalipankista. Ohjeet kustannusten korvauksista ja palkkioiden maksamisesta päivitetään vuoden 2016 tietojen mukaiseksi loppuvuodesta. Ohjeissa kuvatut toimintaperiaatteet pitävät edelleen paikkansa. Katso materiaalipankista myös talousjohtaja Leena Pieniniemen esitys Talousasiaa yhdistyksille puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäiviltä 2015.

Logo