Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät on kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Neuroliiton jäsenyhdistyksissä  2 § on tavallisesti tämä ”tarkoituspykälä”.  Useimmilla liiton jäsenyhdistyksillä tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastaville ja heidän läheisilleen sekä heidän asioistaan kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi sekä paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi. Kannattaa kuitenkin tarkastaa oman yhdistyksen säännöistä, mitä niihin on kirjattu.

Alasivuilta löytyy tietoa päätöksenteosta yhdistyksissä ja muun muassa puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviin kuluvista asioista. Tutustu myös tämän työkalupakin Järjestöpalvelut-osioon.

Logo