facebook pixel

Narikka – vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Narikka-hankkeessa kehitetään yhdistysten vapaaehtoistoimintaa STEAn avustuksella vuosina 2018–2020. Hankkeen etenemistä ja työskentelyä voi seurata tältä sivulta, joka päivittyy hankkeen edetessä.

Kaikki Neuroliiton jäsenyhdistykset ovat tervetulleita mukaan työhön oman aikataulunsa ja resurssiensa mukaan. Kaikki yhdessä tehty työ ja aikaansaannokset ovat käytettävissä vapaasti yhdistyksien kehittämistyössä.

Hanketyöhön sitoutuneet kumppaniyhdistykset ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään, joka kokoontuu sekä työpajoihin että verkkotapaamisiin.

Narikan tavoitteet
 1. Kehitetään jäsenyhdistyksille toimintamalli ja työkalut, joiden avulla yhdistykset pystyvät rekrytoimaan uusia aktiivitoimijoita sekä tuottamaan laadukasta perehdytystä ja ohjausta vapaaehtoisilleen.
 2. Rakennetaan helposti saavutettava ja käytettävä vapaaehtoisrekisteri osaksi Neuroliiton ja kaikkien yhdistysten yhteistä jäsenrekisteriä.
 3. Vahvistetaan yhdistysten mahdollisuutta tarjota mielekästä tekemistä, vertaistukea ja osallistumisen mahdollisuuksia jäsenilleen.

Ajankohtaista Narikka-hankkeessa

Narikka-hankkeen järjestämien valtakunnallisten työpajojen lisäksi vapaaehtoistoiminnan asioita voidaan työstää myös pienemmällä porukalla alueellisissa ja yhdistyskohtaisissa työpajoissa. Työpajat soveltuvat hyvin myös sellaisille yhdistyksille, jotka eivät ole vielä hankkeessa mukana. Lisätietoa saat alueesi järjestösuunnittelijalta. Työpajat ovat ilmaisia ja niihin liittyviä matkakuluja korvataan julkisen kulkuvälineen mukaan.

Avoimet, alueelliset ja yhdistyskohtaiset tapahtumat

 • Yhdistyskohtainen työpaja Pohjois-Karjalan neuroyhdistys (siirtyy syksyyn)
 • Yhdistyskohtainen etätyöpaja Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys 21.4.
 • Alueellinen etätyöpaja Hämeenlinna 28.4.
 • Alueellinen työpaja Turku/Rauma
 • Vapaaehtoistehtävien paketointitalkoot ja työpaja palvelumuotoilusta vapaaehtoistoiminnassa, Seinäjoki 2.–3.10.2020. Ilmoittaudu tapussa.
 • Vapaaehtois- ja jäsenvastaavien työpaja Helsinki 4.11.2020

Ohjausryhmä

 • Narikka-hankkeen ohjausryhmän etäkokous 8.5.2020
 • Narikka-hankkeen ohjausryhmän kokous Helsingissä 19.8.2020 Peruttu -Ohjausryhmän päätöksellä seuraava kokous on marraskuussa
 • Narikka-hankkeen ohjausryhmän kokous Helsingissä 3.11.2020
 • Narikka-hankkeen ohjausryhmän päätöstyöpaja alkuvuosi 2021

Narikka-hankkeen työpajojen ja ohjausryhmän aineistot löydät materiaalipankista.

Vapaaehtoisrekisteri ja vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

Hankkeessa kehitetty vapaaehtoisrekisteri avattiin toukokuussa yhdistysten käyttöön. Rekisteriä käyttävät yhdistysten nimeämät vapaaehtoisvastaavat, jotka saavat liitosta koulutuksen rekisteritietojen salassapitoon, vaitiolovelvollisuuteen ja tietosuojaan liittyviin asioihin.

Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita varten on avattu uusi ilmoittautumislomake. Yhdistykset tekevät linkin omilta kotisivuiltaan tähän lomakkeeseen, joka on tarkoitettu kaikkien yhdistysten yhteiseen käyttöön. Kunkin yhdistyksen vapaaehtoisvastaava pääsee selaamaan vain oman yhdistyksen vapaaehtoisrekisterin tietoja. Tietoa vapaaehtoisrekisterin käyttöönottamisesta yhdistyksessä löydät materiaalipankista.

Narikka-hankkeessa toteutettu tähän mennessä

Alueellinen työpaja Kuusamo 13.–14.3.2020. Kahden eri yhdistyksen hallituksen jäseniä kokoontui sekä läsnä että verkkoyhteyksien välityksellä Kuusamoon  kehittämään oman yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Työpajassa ideoitiin yhdessä oman yhdistyksen näkökulmasta vaiheita, joita vapaaehtoistoiminnassa tulee huomioida.

Narikan kumppaniyhdistyksille järjestettiin palvelumuotoilusta jälkisparraus 12.2.2020 Palvelumuotoiluyöpaja järjestettiin viime toukokuussa ja sitä seurasi ensimmäinen jälkisparraus elokuussa 2019.  Toinen verkossa tapahtuva jälkisparraus koostettiin niistä teemoista, joita yhdistykset ovat lähteneet työstämään viime vuoden palvelumuotoilutyöpajan jälkeen. Sparrauksen vetäjänä toimii Silja Huttunen PajuConsultingista.

Ohjausryhmän työpajassa 11.2.2020 koostettiin yhteistä perehdytysmallia ja keskusteltiin perehdytyksen erilaisista toteutustavoista. Työpajassa myös arvioitiin hankkeen tähänastista etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä virittäydyttiin viimeisen hankevuoden toteuttamiseen.

Mikkelissä 1.2.2020 järjestettiin alueellinen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen työpaja Etelä-Savon neuroyhdistyksen ja Pohjois-Savon neuroyhdistyksen kesken.

Uusia vapaaehtoisvastaavia koulutettiin 27.11.2019 Vapaaehtoisvastaavaan koulutus on kaksiosainen. Verkkotapaamisessa perehdytetään osallistujat vapaaehtoisrekisterin sisältöön, käydään läpi tietosuojaan, salassapitoon- ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvät asiat ja ennakkotehtävien ratkaisut. Tämän jälkeen vapaaehtoisvastaavat saavat henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan rekisterin ylläpidossa käytettävään ohjelmaan, johon opastuksen antaa kunkin yhdistyksen oma jäsenvastaava. Vapaaehtoisrekisteriä ja jäsenrekisteriä ylläpidetään samassa Ankkuri-ohjelmassa. Koulutuksia järjestetään jatkossa tarpeen mukaan.

Ohjausryhmän työpajassa 8.11.2019 kumppaniyhdistykset työstivät yhdistyskohtaista perehdytysmallia sekä laativat vapaaehtoistoiminnasta kertovaa sivua yhdistysten nettisivuille. Keskusteltiin myös Narikan aikatauluista vuodelle 2020 ja kuultiin kumppaniyhdistysten suunnitelmista Narikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Narikka-hankkeen tiimoilta järjestettiin palvelumuotoilutyöpaja Helsingissä 23.5.2019 Palvelumuotoilukoulutuksessa annettiin yhdistyksille uusia ajatuksia vapaaehtoisten rekrytointiin ja hankintaan. Yhdistykset saivat koulutuksessa peruskäsityksen palvelumuotoilusta ja sen hyödyntämisestä vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa. Työpajan jälkeen järjestettiin 14.8.2019 sparraus verkkotapaamisena.

Uusia vapaaehtoisvastaavia koulutettiin juhannuksen jälkeen 24.6.2019 kolmeen yhdistykseen.

5.–6.4.2019  järjestettiin kaikille yhdistyksille avoimet Narikka-työpajat Kuopiossa ja  Oulussa, joihin  osallistui yhteensä  edustajia 12:sta yhdistyksestä. Työpajoissa aloitti jälleen uusi yhdistyksiä kehittämään vapaaehtoistyön käytäntöjään. Työpajoissa kuultiin kumppaniyhdistysten kokemuksia matkan varrelta, kartoitettiin yhdistysten vapaaehtoistehtäviä, työstettiin vapaaehtoisten perehdytysmallia sekä kuultiin ajankohtaistietoa uudesta vapaaehtoisrekisteristä.

Narikka-hankkeessa ollaan testaamassa kumppaniyhdistysten voimin hankkeen aikana luodun vapaaehtoisrekisterin käyttöä. Kumppaniyhdistykset ovat valinneet keskuudestaan vapaaehtoisvastaavat, jotka saavat oikeuden  käyttää uutta rekisteriä. Vapaaehtoisvastaavat ovat saaneet vaadittavan salassapito- ja vaitioloperehdytyksen 28.2. 2019 verkkokoulutuksena ja kunkin yhdistyksen jäsenvastaava perehdyttää heidät rekisteriohjelman käyttöön.

Testausvaiheen päätyttyä vapaaehtoisrekisteri avataan kaikkien yhdistysten käyttöön. Lisäksi Neuroliiton sivuille avautuu lomake, jonka kautta voi ilmoittautua yhdistysten erilaisiin vapaaehtoistehtäviin.

Ohjausryhmän työpajassa 30.11.2018 kumppaniyhdistysten kanssa käytiin  läpi vapaaehtoisrekisterin tietosisältöä ja toiminnallisuuksia. Lisäksi sovittiin rekisterin testauksesta, joka ajoittuu alkuvuoteen 2019. Testausta tehdään aidoilla, Pieni ele -lipasvahdiksi lupautuneiden vapaaehtoisten tiedoilla. Testauksen jälkeen avataan Neuroliiton internetsivuille uusi vapaaehtoiseksi ilmoittautumislomake, johon yhdistykset tekevät linkin omilta sivuiltaan.

Muiltakin osin sovittiin Narikan aikatauluista vuodelle 2019 ja kuultiin kumppaniyhdistysten suunnitelmista Narikan tavoitteiden toteuttamisesta.

Muistio työpajasta löytyy materiaalipankista

Hankkeen avoin työpaja  5.–6.10.2018  antoi ideoita ja inspiraatiota vapaaehtoistoimintaan ja  kokosi  Helsinkiin joukon aiheesta kiinnostuneita neuroyhdistysten edustajia. Kaksipäiväisen työpajan ensimmäisenä päivänä tutustuttiin Narikka-hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan sekä kuultiin, millä konkreettisilla keinoilla hankkeen kumppaniyhdistykset olivat jo tarttuneet vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen omissa yhdistyksissään. Toisena päivänä kumppaniyhdistykset pureutuivat vapaaehtoisrekisterin rakentamiseen. Uutena mukaan tulleet jakoivat kokemuksia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön haasteista sekä kartoittivat omien yhdistystensä vapaaehtoistoiminnan tilaa ja mahdollisuuksia. Kotiinviemisiksi saatiin tukku ideoita ja oivalluksia, joita hyödyntää omassa toiminnassa.

22.3.2018 Hanke pyörähti käyntiin Helsingissä seitsemän neuroyhdistyksen voimin. Tällöin mukaan sitoutuneiden yhdistysten edustajat merkitsivät askelmerkkejä jatkotyölle.