Narikka – yhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi


Narikka-hankkeessa kehitetään yhdistysten vapaaehtoistoimintaa STEAn avustuksella vuosina 2018–2020. Hankkeen etenemistä ja työskentelyä voi seurata tältä sivulta, joka päivittyy hankkeen edetessä.

Kaikki Neuroliiton jäsenyhdistykset ovat tervetulleita mukaan työhön oman aikataulunsa ja resurssiensa mukaan. Kaikki yhdessä tehty työ ja aikaansaannokset ovat käytettävissä vapaasti yhdistyksien kehittämistyössä.

Hanketyöhön sitoutuneet kumppaniyhdistykset ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään, joka kokoontuu sekä työpajoihin että verkkotapaamisiin.

Narikan tavoitteet

  1. Kehitetään jäsenyhdistyksille toimintamalli ja työkalut, joiden avulla yhdistykset pystyvät rekrytoimaan uusia aktiivitoimijoita sekä tuottamaan laadukasta perehdytystä ja ohjausta vapaaehtoisilleen.
  2. Rakennetaan helposti saavutettava ja käytettävä vapaaehtoisrekisteri osaksi Neuroliiton ja kaikkien yhdistysten yhteistä jäsenrekisteriä.
  3. Vahvistetaan yhdistysten mahdollisuutta tarjota mielekästä tekemistä, vertaistukea ja osallistumisen mahdollisuuksia jäsenilleen.

Yhdistyksen vapaaehtoistyön kehittämisen osiot Narikka-hankkeessa

Ajankohtaista Narikka-hankkeessa

23.5.2019 Helsingissä järjestetään Narikan Palvelumuotoilu-työpaja. Kouluttajana toimii Silja Huttunen, Paju Consulting –yrityksestä. Hyvällä palvelumuotoilulla tavoitellaan sitä, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan toiminnallisia tavoitteita. Koulutus auttaa näin ollen yhdistyksiä muotoilemaan vapaaehtoistoiminnasta käyttäjälähtöisen palvelukokonaisuuden. Palvelumuotoilutyöpajaan on kutsuttu Narikan ohjausryhmän jäsenet, kumppaniyhdistysten nimeämät vapaaehtoisvastaavat  ja 5.-6.10.2018 Narikan avoimeen työpajaan osallistuneet yhdistykset. Edeltävään päivän 22.5. iltaan ideoitiin vielä vapaaehtoistehtävien paketointitalkoot niille osallistujille, jotka matkustussyistä saapuvat paikalla jo silloin.

Narikka-hankkeen työpajojen ja ohjausryhmän aineistot löydät materiaalipankista.

Narikka-hankkeessa toteutettu tähän mennessä

5.–6.4.2019  järjestettiin kaikille yhdistyksille avoimet Narikka-työpajat Kuopiossa ja  Oulussa, joihin  osallistui yhteensä  edustajia 12:sta yhdistyksestä. Työpajoissa aloitti jälleen uusi yhdistyksiä kehittämään vapaaehtoistyön käytäntöjään. Työpajoissa kuultiin kumppaniyhdistysten kokemuksia matkan varrelta, kartoitettiin yhdistysten vapaaehtoistehtäviä, työstettiin vapaaehtoisten perehdytysmallia sekä kuultiin ajankohtaistietoa uudesta vapaaehtoisrekisteristä.

Narikka-hankkeessa ollaan testaamassa kumppaniyhdistysten voimin hankkeen aikana luodun vapaaehtoisrekisterin käyttöä. Kumppaniyhdistykset ovat valinneet keskuudestaan vapaaehtoisvastaavat, jotka saavat oikeuden  käyttää uutta rekisteriä. Vapaaehtoisvastaavat ovat saaneet vaadittavan salassapito- ja vaitioloperehdytyksen 28.2. 2019 verkkokoulutuksena ja kunkin yhdistyksen jäsenvastaava perehdyttää heidät rekisteriohjelman käyttöön.

Testausvaiheen päätyttyä vapaaehtoisrekisteri avataan kaikkien yhdistysten käyttöön. Lisäksi Neuroliiton sivuille avautuu lomake, jonka kautta voi ilmoittautua yhdistysten erilaisiin vapaaehtoistehtäviin.

Ohjausryhmän työpajassa 30.11.2018 kumppaniyhdistysten kanssa käytiin  läpi vapaaehtoisrekisterin tietosisältöä ja toiminnallisuuksia. Lisäksi sovittiin rekisterin testauksesta, joka ajoittuu alkuvuoteen 2019. Testausta tehdään aidoilla, Pieni Ele -lipasvahdiksi lupautuneiden vapaaehtoisten tiedoilla. Testauksen jälkeen avataan liiton internetsivuille uusi vapaaehtoiseksi ilmoittautumislomake, johon yhdistykset tekevät linkin omilta sivuiltaan.

Muiltakin osin sovittiin Narikan aikatauluista vuodelle 2019 ja kuultiin kumppaniyhdistysten suunnitelmista Narikan tavoitteiden toteuttamisesta.

Muistio työpajasta löytyy materiaalipankista

Hankkeen avoin työpaja  5.-6.10.2018  antoi ideoita ja inspiraatiota vapaaehtoistoimintaan ja  kokosi  Helsinkiin joukon aiheesta kiinnostuneita neuroyhdistysten edustajia. Kaksipäiväisen työpajan ensimmäisenä päivänä tutustuttiin Narikka-hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan sekä kuultiin, millä konkreettisilla keinoilla hankkeen kumppaniyhdistykset olivat jo tarttuneet vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen omissa yhdistyksissään. Toisena päivänä kumppaniyhdistykset pureutuivat vapaaehtoisrekisterin rakentamiseen. Uutena mukaan tulleet jakoivat kokemuksia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön haasteista sekä kartoittivat omien yhdistystensä vapaaehtoistoiminnan tilaa ja mahdollisuuksia. Kotiinviemisiksi saatiin tukku ideoita ja oivalluksia, joita hyödyntää omassa toiminnassa.

22.3.2018 Hanke pyörähti käyntiin Helsingissä seitsemän neuroyhdistyksen voimin. Tällöin mukaan sitoutuneiden yhdistysten edustajat merkitsivät askelmerkkejä jatkotyölle.

Logo