Liikuntavastaavat

Jokaisessa yhdistyksessä on nimetty liikuntavastaava. Liikuntavastaavan tehtävät vaihtelevat yhdistyksittäin, mutta yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää yhteyttä ja olla kuulolla liikunta-asioissa niin jäsenistön suuntaan kuin muihin yhteistyökumppaneihinkin.

Liikuntatoimikunta puolestaan seuraa ja ottaa kantaa liikunta-asioihin valtakunnallisesti, mikä tukee myös paikallistason toimintaa. Vuorovaikutus kaikkien osapuolten välillä on hyvin tärkeää, jotta jäsenistön liikuntamahdollisuudet paranisivat.

Voit lähettää aloitteita ja toiveita liikuntatoimikunnalle sähköpostilla liikuntatoimikunta@neuroliitto.fi

Neuroliitto tukee jäsenyhdistyksiään ja niiden kerhoja liikuntapalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi liitto toimii aktiivisesti ja aloitteellisesti lisätäkseen yhteistyötä eri liikuntatoiminnan alueella toimivien järjestöjen kanssa.

Taloudellista tukea liikuntaan

Kuntien liikunta-avustukset

Kuntien liikunta-avustukset tulevat jakoon alkuvuodesta. Neuroliitto on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joten myös liiton jäsenyhdistykset voivat hakea kuntien liikunta-avustuksia. Oman kunnan avustuskäytännöistä voi kysyä kunnan liikuntatoimesta, liikunnasta vastaavalta henkilöltä tai etsiä tietoa kunnan internetsivuilta.

Seuratoiminnan kehittämistuki

Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävän liikuntaan. Tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa ja yhdistyksissä liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja ja yhdistyksiä kehittämään toimintaansa laadullisesti tai kokeilemaan uusia innovaatioita. Kehittämistukea voi hakea 15.3.2012 mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.

KKI-hanketuki

KKI-ohjelman (Kunnossa kaiken ikää -ohjelma) tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia.

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.
Hanketukea jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Tuen viimeiset hakupäivät ovat 31.3. ja 30.9. Sama hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

KKI-ohjelman sivuille »

Vinkkejä liikuntaan

CP-liiton Liikuntapelikansiosta löytyy vinkkejä hauskan pelituokion järjestämiseen ja liikuntapelien soveltamiseen.
Liikuntapelikansio (pdf)

CP-liiton bocciaoppaassa tietoa mm. tarvittavista pelivälineistä ja pelin kulusta. Oppaassa kerrotaan myös pääpiirteittäin boccian säännöt sekä annetaan vinkkejä boccian harrastamiseen, kilpailemiseen ja kisatapahtuman järjestämiseen liittyen.
Bocciaopas (pdf)

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n internetsivujen Sovella ja ideoi -osiosta löytyy ohjeita sovellettuihin peleihin. Pelit on sovellettu niin, että ne sopivat eri-ikäisille ja eri toimintakyvyn omaaville henkilöille.
www.vammaisurheilu.fi/fin/materiaalit/sovella_ja_ideoi

VAU:n internetsivuilta löytyvät myös jumppakortit. Kortteihin on painettu yksinkertaiset jumppaohjeet sekä kuvin että tekstein. Tulosta pdf ja ota ohjeet käyttöön.
www.vammaisurheilu.fi/fin/materiaalit/ladattavat_materiaalit/jumppakortit

Naantalin purjehdusseura järjesti kesällä 2012 vammaispurjehduskurssin, josta paikallislehti teki jutun: Vammaispurjehdus (pdf). Lue lisää purjehdusseuran internetsivuilta www.nps.fi.

 

 

Logo