Järjestösuunnittelijat

Järjestösuunnittelijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Sanna Saarimaa

Järjestösuunnittelija, OYS-alue

Oulun yliopistollisen sairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Sanna Saarimaa. Valtakunnallisesti hänen vastuulla on omaisten ja läheisten toiminnan järjestäminen ja kehittäminen sekä yhteistyö opintokeskus Siviksen kanssa. Oman alueensa yhdistyksissä järjestösuunnittelija osallistuu esimerkiksi yhdistystoiminnan kehittämiseen, hallitustoimijoiden perehdyttämiseen ja yhdistyskoulutuksiin. Lisäksi hän vierailee säännöllisesti yhdistysten kerho- ja jäsentapaamisissa.

Sirpa Vuorenmaa-Hilton

Järjestösuunnittelija, HYKS-alue

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Sirpa Vuorenmaa-Hilton. Oman alueensa toimintojen lisäksi hän vastaa lomatoiminnasta valtakunnallisesti eli mm. rekrytoi jäsenistöstä vertaisohjaajia tuetuille lomille ja perehdyttää heidät tehtäväänsä. Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö sovitaan jokaisen yhdistyksen kanssa erikseen. Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien vierailujen sisältö vaihtelee jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään NV-aluetyöntekijäverkoston kanssa  pääkaupunkiseudulla sekä Kaakkois-Suomessa.

Maaria Lillberg

Järjestösuunnittelija, TYKS-alue

Turun yliopistollisen keskussairaalan alueesta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg. Kaksikielisyys tuo oman leimansa toimintaan ja järjestösuunnittelija on myös valtakunnallisesti ruotsinkielisen jäsenistön palveluksessa. Yhdistysten kanssa tehtävä työ lähtee niiden omista tarpeista, useimmiten kyse on motivoinnista tai neuvonnasta. Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien käyntien aiheet määräytyvät osallistujia kulloinkin askarruttavien aiheen mukaan. Valtakunnallisesti Lillbergin vastuulla on kokemustoiminnan koordinointi. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään NV:n aluetyöntekijöiden ja Vaasan potilas –ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkoston kanssa.

 Ville Keskinen

Järjestösuunnittelija, TAYS-alue

Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Ville Keskinen. Neuroliiton valtakunnallisena vastuualueena hänellä on yhdistysten paikallisvaikuttamisen tukeminen sekä yleisesti vaikuttamiseen liittyvä tiedottaminen. Muiden järjestösuunnittelijoiden tavoin toimenkuva muodostuu yhdistyksille, kerhoille ja jäsenille tarjottavasta tarpeiden mukaisesta neuvonnasta ja tuesta. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. Neurologisten vammaisjärjestöjen alueverkostoissa.

Ismo Linnus

Järjestösuunnittelija, KYS-alue

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan alueen järjestösuunnittelija on Ismo Linnus. Toimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Oman alueensa toimintojen lisäksi hän vastaa ja kehittää Neuroliiton vertaistukitoimintaa ja vastaa järjestön vapaaehtoistoiminnasta ja tekee tässä tiivistä yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa. Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö sovitaan jokaisen yhdistyksen kanssa erikseen.  Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien kerhovierailujen sisältö vaihtelee jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään aluetyöntekijöiden NV-verkoston  kanssa.

Logo