Järjestösuunnittelijat

Järjestösuunnittelijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Sanna Saarimaa

Järjestösuunnittelija, OYS-alue

Oulun yliopistollisen sairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Sanna Saarimaa. Valtakunnallisesti Saarimaan vastuulla on omaisten ja läheisten toiminnan järjestäminen ja kehittäminen sekä yhteistyö opintokeskus Siviksen kanssa.

Oman alueensa yhdistyksissä järjestösuunnittelija osallistuu esimerkiksi yhdistystoiminnan kehittämiseen, hallitustoimijoiden perehdyttämiseen ja yhdistyskoulutuksiin. Lisäksi hän vierailee säännöllisesti yhdistysten kerho- ja jäsentapaamisissa.

Sirpa Vuorenmaa-Hilton

Järjestösuunnittelija, HYKS-alue

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan alueen järjestösuunnittelija on Sirpa Vuorenmaa-Hilton. Oman alueensa toimintojen lisäksi hän vastaa lomatoiminnasta valtakunnallisesti, eli mm. rekrytoi jäsenistöstä vertaisohjaajia tuetuille lomille ja perehdyttää heidät tehtäväänsä.

Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö sovitaan jokaisen yhdistyksen kanssa erikseen. Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien kerhovierailujen sisältö vaihtelee jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään niin aluetyöntekijöiden NV-verkoston kuin Soste alueverkostojen kanssa pääkaupunkiseudulla sekä Kaakkois-Suomessa.

Maaria Lillberg

Järjestösuunnittelija, TYKS-alue

Turun yliopistollisen keskussairaalan alueesta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg. Kaksikielisyys tuo oman leimansa toimintaa. Alueen neljästä yhdistyksestä kaksikielisiä on kaksi, ja niillä molemmilla on myös ruotsinkielistä kerhotoimintaa. Lillberg on lisäksi valtakunnallisesti ruotsinkielisen jäsenistön palveluksessa.

Yhdistysten kanssa tehtävä työ lähtee niiden omista tarpeista, useimmiten kyse on motivoinnista tai neuvonnasta. Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien käyntien keskustelun aiheet määräytyvät osallistujia kulloinkin askarruttavien aiheen mukaan. Valtakunnallisesti Lillbergin vastuulla on kokemustoiminnan koordinointi.

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään NV:n aluetyöntekijöiden, Sosten sosiaali –ja terveysturvan keskusliiton alueverkoston ja Vaasan potilas –ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkoston kanssa.

 Ville Keskinen

Järjestösuunnittelija, TAYS-alue

Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Ville Keskinen. Neuroliiton valtakunnallisena vastuualueena Villellä on yhdistysten paikallisvaikuttamistoiminnan tukeminen sekä yleisesti vaikuttamiseen liittyvä tiedottaminen.

Muiden järjestösuunnittelijoiden tavoin toimenkuva muodostuu yhdistyksille, kerhoille ja jäsenille tarjottavasta tarpeiden mukaisesta neuvonnasta ja tuesta. Sidosryhmäyhteistyö on myös tärkeä osa järjestösuunnittelijan työtä. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. Neurologisten vammaisjärjestöjen ja Sosten alueverkostoissa.

Ismo Linnus

Järjestösuunnittelija, KYS-alue

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan KYS- alueen järjestösuunnittelija on Ismo Linnus. Toimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Oman alueensa toimintojen lisäksi hän vastaa ja kehittää Neuroliiton vertaistukitoimintaa ja vastaa järjestön vapaaehtoistoiminnasta ja tekee tässä tiivistä yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa.

KYS-alue käsittää Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Alueella toimii neljä Neuroliiton jäsenyhdistystä. Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö sovitaan jokaisen yhdistyksen kanssa erikseen.  Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien kerhovierailujen sisältö vaihtelee jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään niin aluetyöntekijöiden NV-verkoston kuin Soste alueverkostojen kanssa.

Logo