facebook pixel

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaista budjetointia kokeillaan vuosina 2020–2021

14.2.2020
Kategoriat: Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen vuosille 2020–2021. Hankkeeseen on varattu 5 miljoonaa euroa.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. Samalla kokeillaan henkilökohtaisia budjetteja. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on saada koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten.

Henkilökohtaisen budjetin sisällyttäminen Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen edellyttää selvitystä, kokeilua ja kehittämistä.

Alueellisiin kokeiluhankkeisiin myönnetään avustusta

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta alueille, joissa henkilökohtaista budjetointia kokeillaan. Valtionavustushaku on tarkoitus avata huhtikuussa 2020. Tätä ennen alueiden pitää itse päättää halukkuudestaan osallistua kokeiluun. Alueet valitaan kesällä 2020.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Alueiden eri toimijat, oppilaitokset, eri alojen asiantuntijat ja järjestöt toimivat hankkeen verkostossa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies Kirsi-Maria Malmlund, p. 0295 163 073, etunimi.sukunimi@stm.fi