facebook pixel

Vammaissopimuksen toinen kansallinen toimintaohjelma julkaistiin

15.2.2021
Kategoriat: Uutinen

Suomessa on julkaistu toinen YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Toimintaohjelmalla toimeenpannaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta, joka tuli voimaan Suomessa kesällä 2016.

Yhtenä toimintaohjelman tärkeänä tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja vammaisten henkilöiden oikeuksien valtavirtaistamisesta eri hallinnonaloilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Valtavirtaistaminen tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden oikeudet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Toimintaohjelma koostuu 110 toimenpiteestä, joiden toteuttamiseen eri ministeriöt ovat sitoutuneet. Ohjelman toimenpiteet muodostavat 13 kokonaisuutta, joista osa on periaatteellisia ja poikkileikkaavia. Uutena sisältöalueena on otettu mukaan turvallisuus.