facebook pixel

Vammaisjärjestöillä korjausehdotuksia vammaispalvelulakiin – yhteinen kannanotto

12.11.2021
Kategoriat: Vaikuttaminen

Invalidiliitto, Neuroliitto ja kuusi muuta valtakunnallista vammaisjärjestöä esittävät huolensa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) koskien valmisteilla olevan vammaispalvelulain keskeisiä pykäliä.

Kannanotossaan järjestöt tuovat esiin vammaispalvelulain säädöksiin liittyviä huomioita, jotka tulevat vaikuttamaan vammaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon toteuttamiseen ja itsemääräämisoikeuden turvaamiseen.

Alla keskeisimmistä kokonaisuudet, joihin järjestöt esittävät yhteiset näkemyksensä:

  • Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
  • Erityisen tuen toteuttaminen
  • Henkilökohtainen apu ja kyky määritellä avun sisältö
  • Tehtävänkuvat
  • Liikkumisen tuki
  • Siirtymäsäännös
  • Eri tavoin vammaisten ihmisten palvelutarpeet

Järjestöt muistuttavat kannanotossaan, että lain voimaan tulon jälkeen nykyisten päätösten tulee säilyä voimassa eikä niitä tule yksipuolisesti lähteä viranomaistaholta purkamaan. Uudet päätökset tulee tehdä aina asiakkaan edun ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Neuroliiton ja Invalidiliiton lisäksi Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Kynnys, Näkövammaisten liitto, Selkäydinvammaiset Akson, Suomen Kuurosokeat ja Suomen Polioliitto.