facebook pixel

Väitös: MS-tauti yleistyy Suomessa ja sen esiintyvyydessä on huomattavia alueellisia eroja

15.11.2021
Kategoriat: Tutkimus

Turun yliopistossa väittelevän LL Anna-Leena Pirttisalon tutkimus osoitti, että MS-taudin esiintyvyys on noussut Suomessakin tasaisesti kuluneiden 50 vuoden aikana. Potilaiden eliniän piteneminen selittää osin esiintyvyyden nousua, mutta myös taudin ilmaantuvuus on noussut 1990-luvulta lähtien. Ilmaantuvuuden nousu taas voi selittyä ainakin osittain taudin aiempaa varhaisemmalla ja herkemmällä diagnostiikalla.

– Tutkimuksemme vahvisti, että Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja MS-taudin esiintyvyydessä. Esiintyvyys oli erityisen korkea Suomen länsi- ja lounaisosissa, ja korkein esiintyvyys todettiin Etelä-Pohjanmaalla. Itä-Suomessa MS-taudin esiintyvyys ja ilmaantuvuus olivat kolmanneksen alhaisemmat. Alueelliset erot MS-taudin epidemiologiassa liittyvät todennäköisesti väestörakenteen ja ympäristötekijöiden poikkeavuuksiin sekä geneettisiin eroihin itä- ja länsisuomalaisten välillä, Pirttisalo pohtii.

MS-taudin esiintyvyyden on todettu jakautuneen Suomessa epätasaisesti jo ensimmäisissä tutkimuksissa 1960-luvulla. Tämän jälkeen tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pääosin Länsi-Suomeen, eikä Itä-Suomessa ole tehty lainkaan epidemiologisia selvityksiä nykyaikaisten diagnostisten menetelmien aikana.

– Myöskään korkean MS-riskin alueeksi tiedetyn Varsinais-Suomen alueella ei ole aiemmin selvitetty taudin ilmaantuvuutta, Pirttisalo kertoo.

LL Anna-Leena Pirttisalo esittää väitöskirjansa ”Epidemiology of multiple sclerosis in Finland with the emphasis on hospitalization and infection-related admissions” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.11.2021 klo 12.00.