facebook pixel

Uudet soveltavat liikkumisen suositukset julkaistiin

10.6.2020
Kategoriat: Uutinen

UKK-instituutti on julkaissut uudet soveltavat liikkumisen suositukset. Soveltavan liikkumisen suositukset on suunnattu erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuville, joilla on toimintakyvyn rajoitteita tai he käyttävät liikkumisessa apuvälineitä kuten kävelykeppiä, rollaattoria tai pyörätuolia.

Kuten aikuisten ja ikäihmisten uusissa liikkumissuosituksissa myös soveltavan liikkumisen suosituksissa korostuu nyt paikallaan olon tauottaminen ja riittävä uni. Liikkuminen voidaan toteuttaa lyhyissä pätkissä aikaisemman suosituksen 10 minuutin liikkumisajan sijaan.

– On todettu tutkimuksissa, että erityisesti vähän liikkuvilla jo kevyemmällä liikuskelulla saadaan terveyshyötyjä, toteaa suunnittelija Annika Taulaniemi UKK-instituutista.

– Lyhyemmissä pätkissä tehty liikkuminen voi olla merkityksellistä juuri soveltavan suosituksen kohderyhmille.

Soveltavan liikkumisen suosituksia on kolme; aikuisille, joilla on toimintakyvyn alenemista sairauden tai vamman vuoksi jonkin verran; aikuisille, jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen ja aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla.

Liikkumissuosituksessa sydämen sykettä kohottavaa liikettä, eli reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 minuuttia tuntia viikossa. Samat terveyshyödyt saa myös lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi ja silloin määrä on 1 tunti 15 minuuttia viikossa.

– Kaikkien ihmisten fysiologia on samanlainen ja suositukset ovat määrältään samanlaiset kaikille. Ihmisillä on taipumus toteuttaa suosituksia paremmin, jos ne puhuttelevat heitä itseään. Liikkumista on aina mahdollisuus soveltaa, Taulaniemi sanoo.

Soveltavan liikkumisen suositukset on tarkoitettu terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten liikuntaneuvonnan tueksi.

Perustaksi lepoa ja liikettä sopivassa suhteessa.

Kuva: Soveltava viikoittainen liikkumisen suositus aikuisille, joiden liikkuminen on vaikeutunut.

Kokemusasiantuntijat mukana valmistelussa

Soveltavien liikkumisen suositusten valmisteluryhmässä on ollut mukana UKK-instituutin sekä Neuroliiton edustajia ja kokemusasiantuntijoita. Lisäksi suosituksia ovat kommentoineet kansanterveys- ja potilasjärjestöt sekä liikuntaneuvontatyötä tekevät terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset.

Työryhmän jäsen, Neuroliiton liikuntapalveluiden erikoisuunnittelija Riitta Samstén pitää tärkeänä, että suosituksissa huomioidaan monenlaisia liikkujia.

– Ne on kehitetty eri tasoisille liikkujille ja tasot tulevat toimintakyvyn perusteella, eivät sairauden tai vamman mukaan. Kokemusasiantuntijuus kyseisten suositusten taustalla näkyy ja suositukset ovat syntyneet tarpeesta, Samstén kertoo.

Neuroliitto tulee hyödyntämään soveltavia liikkumisen suosituksia laajasti myös omassa toiminnassaan.

– Otamme suositukset käyttöön omassa liikuntaneuvonnassamme ja kuntoutuksessamme. Jaamme tietoa jäsenyhdistyksiimme ja jäsenillemme.

Neuroliiton edustus valmisteluryhmässä

Neuroliitosta työryhmässä on ollut mukana liikunnan erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Pirkanmaan neuroyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Beresford, kuntoutussuunnittelija Sanna Marjamäki, Vaasan kaupungin liikuntasuunnittelija Tatjana Asplund (Neuroliiton liikunnan neuvottelukunnan jäsen) ja Annika Taulaniemi (UKK-instituutin suunnittelija ja Neuroliiton liikunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja).

Neuroliitto oli sujuva yhteistyökumppani suositusten laatimiseen, koska olimme mukana jo entisissä sovelletuissa liikuntapiirakoiden laatimisessa. Sovelletut suositukset on laadittu tarpeeseen ja aikoinaan tarve tuli juuri Neuroliitosta (silloin MS-liitto).

Lisätietoja