Ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista

21.11.2018
Kategoriat: Uutinen

Kela kertoo tiedotteessaan 21.11.2018, että Kelan valtuutetut ovat päättäneet tilata ulkoisen selvityksen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista.

Tiedotteen mukaan selvityksen tavoitteena on arvioida terapiapalveluhankintojen kokonaisprosessi sekä se, miten siinä on onnistuttu huomioimaan palveluiden käyttäjien tarpeet sekä turvaamaan palveluiden laatu ja saatavuus. Selvityksen avulla halutaan myös arvioida, voidaanko palvelun laatu turvata entistä tiiviimmällä yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa. Selvitykseltä odotetaan konkreettisia ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Selvityksen on määrä valmistua 5.3.2019 mennessä.

Tiedotteessa kerrotaan samalla, että Kelan ylin johto on käynnistänyt myös sisäisen selvitystyön, jossa tarkastellaan Kelan hankintoja, kilpailutusten kehittämistarpeita ja lainsäädännön muutostarpeita.

– On erittäin arvostettavaa, että valtuutetut haluavat selvittää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnat. Toivottavasti selvitys kattaa kaikki Kelan 2018 kilpailuttamat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, eli avoterapioiden lisäksi myös yksilöllisten moniammatillisten kuntoutusjaksojen hankinnan. Toivottavasti selvitys myös valmistuttuaan johtaa nopeisiin korjaustoimenpiteisiin, sillä valitettavasti ilman laajaa selvitystäkin niiden tarve on ilmeinen. Jos tilannetta ei korjata, Kelan kuluvana vuonna toteuttamat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukset johtavat merkittävään kuntoutusosaamisen häviämiseen ja siis kuntoutuspalveluiden laadun vähittäiseen alasajoon, toteaa Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva.

Logo