facebook pixel

Tutkimus vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuudesta työelämässä ja kuntoutuksessa

3.1.2020
Kategoriat: Tutkimus,Uutinen

Suomen MS-säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön tai sen jälkeiseen tutkimukseen.

Suomen MS-säätiö on tukenut myös Suvi-Maaria Tepora-Niemen (YTM) väitöskirjatutkimusta, jota hän viimeistelee parhaillaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan apurahan turvin (väitöstilaisuus 18.4.).

Tepora-Niemen väitöskirja on pitkittäistutkimus vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuudesta työelämässä ja kuntoutuksessa. Tutkimusta varten on haastateltu samoja MS-tautiin sairastuneita henkilöitä vuosina 2012 ja 2018. Tepora-Niemi on saanut MS-säätiöltä apurahan kolmena vuonna peräkkäin.

Alla olevien linkkien kautta voit lukea väitöskirjakokonaisuuteen kuuluvat artikkelit:

Suomen MS-säätiön vuoden 2020 tutkimusapurahat olivat haettavissa 28.2. asti. Apurahan saajana voi olla yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä.