facebook pixel

Tut­ki­jat löy­si­vät mi­to­kondri­aa­li­seen li­has­tau­tiin hoi­don

20.5.2020
Kategoriat: Tutkimus,Uutinen

Helsingin yliopiston johtama kansainvälinen tutkijajoukko on tehnyt merkittävän havainnon B3-vitamiini niasiinin hyödyistä: niasiini hidastaa lihaksen energia-aineenvaihduntasairauksien etenemistä aikuispotilailla. Mitokondriaalisiin lihastauteihin ei ole aiemmin ollut parantavaa hoitoa.

B3-vitamiinien on todettu olevan tehokkaita solujen energia-aineenvaihdunnan vilkastuttajia eläimillä. B3-vitamiinit toimivat mitokondrioille, eli solujen energialaitoksille, tärkeän molekyylin NAD+:n esiasteina.

NAD+-molekyylejä lisäävien lääkkeellisten keinojen kehitys on kiivasta. Esimerkiksi jyrsijöillä NAD+-lisän on havaittu elvyttävän aineenvaihduntaa ja pidentävän tervettä elinikää. On kuitenkin ollut epäselvää, esiintyykö ihmisillä NAD+:n puutosta ja olisiko NAD+-lisä hyödyllinen hoitokeino sairauksille.

Akatemiaprofessori Anu Suomalainen-Wartiovaaran ja akatemiatutkija Eija Pirisen johtama työryhmä osoitti tuoreessa artikkelissaan, että mitokondriaalista lihastautia sairastavilla aikuispotilailla oli merkittävä NAD+-puutos veressä ja lihaksessa.

– Taudille tyypillisiin oireisiin kuuluvat etenevä lihasheikkous, huono rasituksen sietokyky ja lihaskrampit. Tautiprosessia hidastavaa hoitoa ei ole aiemmin ollut olemassa, Suomalainen-Wartiovaara sanoo.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uutisesta.