facebook pixel

Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin aivojen valkean aineen muutosten kuvantamismenetelmiä MS-taudissa

10.6.2021
Kategoriat: Uutinen

FM Jouni Tuisku on kehittänyt Turun yliopistossa 11.6. tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan kuvantamismenetelmiä, joilla voidaan selvittää MS-taudista johtuvia aivojen valkean aineen molekulaarisia ja rakenteellisia muutoksia. Tuiskun tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa PET- ja diffuusiotensorikuvantamisen avulla, että hermosolujen tulehdusreaktio on yhteydessä aivojen rakenteelliseen vaurioon MS-potilaiden aivojen terveeltä vaikuttavassa valkeassa aineessa.

Positroniemissiotomografia (PET) on isotooppikuvausmenetelmä, joka antaa tarkkaa tietoa elimistön toiminnasta, aineenvaihdunnasta ja biologiasta lyhytikäisten säteilevien merkkiaineiden avulla. Se on tavanomaista anatomista kuvausmenetelmää herkempi.

Hermosolujen tulehdusreaktiossa aktivoituvat keskushermoston mikrogliasolut, joiden esiintymistiheyttä voidaan kuvata PET-kuvantamisen avulla tarkastelemalla PET-merkkiaineen sitoutumista. MS-taudissa tulehdusreaktio aiheuttaa aivojen rakenteellista vauriota valkean aineen hermoradastoissa. Hermoradastojen tarkkailu taas on mahdollista magneettikuvausta hyödyntävällä diffuusiotensorikuvantamisella

Tutkimuksessaan Tuisku vertasi toisiinsa PET- ja diffuusiotensorikuvantamisella saatuja tuloksia.

– Tulosten perusteella kohonnut PET-merkkiaineen sitoutuminen MS-potilaiden terveessä valkeassa aineessa oli yhteydessä diffuusiotensorikuvantamisella todettuihin valkean aineen radaston mikrovaurioihin. Kuvantamismenetelmien tulokset vastasivat toisiaan hyvin ja kummankin menetelmän tulokset olivat yhteydessä MS-taudin kliinisiin oireisiin, Tuisku kertoo.

Toisin sanoen PET-kuvantamista voidaan jatkossa hyödyntää myös valkean aineen vaurioiden todentamisessa, kun aiemmin tähän on käytetty ainoastaan diffuusiotensorikuvantamista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tulevissa MS-tautiin liittyvissä lääketutkimuksissa, joissa lääkkeiden vaikutusta voidaan havainnoida kuvantamisen avulla.

Lue Turun yliopiston tiedote aiheesta.