facebook pixel

Tillgången till God medicinsk praxis – rekommendationerna på svenska, äntligen

22.3.2021
Kategoriat: Uutinen

Riksdagens justitieombudsman beslöt på 2015 att God medicinsk praxis-rekommendationerna ska översättas till svenska, enligt grundlagen. Äntligen på 2019 fick Duodecim finansiering för åren 2020–2021 för översättning och publicering av God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska. Arbetet har framskridit snabbt och redan fler än 20 rekommendationer har publicerats. Flera översättningar kommer också att granskas och publiceras.

I arbetet deltar en grupp erfarna tvåspråkiga specialistläkare och specialisttandläkare från olika specialiteter i Finland. Före utgången av 2021 blir nästan alla aktuella God medicinsk praxis-rekommendationer publicerats även på svenska.

Duodecim föreslår att statens årliga finansiering av God medicinsk praxis-rekommendationerna utökas så att den möjliggör en fortlöpande publikation på båda nationalspråken. Annars kommer de redan översatta rekommendationerna att förlora sin betydelse under de närmaste åren, påminner Duodecim.