Sosiaaliturvaoppaan liite vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon summat

Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuksen kertakäynnin maksu enintään 20,60 €
Vuosimaksu enintään 41,20 €
Päivystysmaksu enintään 28,30 €

Sairaalamaksut

Poliklinikkakäynti enintään 41,20 €
Päiväkirurginen toimenpide enintään 135,10 €
Hoitopäivämaksu enintään 48,90 €

Sarjahoitomaksu

Fysioterapia enintään 11,40€
Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto 683 €

Lääkärintodistus

Ajokorttia varten enintään 61 €
Muista todistuksista enintään 50,80 €

Laitoshoito

Käyttövara kuukaudessa vähintään 110 €

Kotisairaanhoito tai kotihoito, tilapäisenä

Lääkärin kotikäynti enintään 18,90 €
Muun henkilön kotikäynti enintään 12 €

Toimeentulotuki

Perusosa yksin asuvalle 502,21 €/kk
Perusosa yksinhuoltajalle 572,52 €/kk

Omaishoidontuki

Vähintään 408,09 €/kk
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 816,18 €/kk

Kelan korvaukset

Lääkekorvaus

Vuotuinen alkuomavastuu 50,00 €
Vuotuinen maksukatto (vuosiomavastuu) 577,66 €

Matkakorvaus

Matkakohtainen omavastuu 25,00 €/matka
Korvaus oma auton käytöstä 0,20 €/km
Vuotuinen omavastuu 300,00 €

Kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 28,94 €/pv

Nuoren kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 33,39 €/pv
Ylläpitokorvaus 9 €/pv

Takuueläke

834,52 €/kk

Sairauspäiväraha

Vähimmäismäärä 28,94 €/arkipäivä

Vammaisetuudet

Alle 16 vuotiaan vammaistuki

Perusvammaistuki 93,05 €/kk
Korotettu vammaistuki 217,13 €/kk
Ylin vammaistuki 421,03 €/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Perusvammaistuki 93,05 €/kk
Korotettu vammaistuki 217,13 €/kk
Ylin vammaistuki 421,03 €/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

Perushoitotuki 71,21 €/kk
Korotettu hoitotuki 155,15 €/kk
Ylin hoitotuki 328,07 €/kk

Täysi kansaneläke

Yksinäiselle 662,86 €/kk
Parisuhteessa olevalle 591,79 €/kk
Täyden rinnalla voi saada muuta tuloa 56,04 €/kk

Ei makseta lainkaan, jos muut tulot ylittävät
Yksinäinen 1368 €/kk
Parisuhteessa oleva 1226,13 €/kk

Lapsen hoitamisen tuet

Hoitoraha

Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 341,69 €/kk
Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,30 €/lapsi/kk
Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,73 €/kk/lapsi

Hoitolisä

Enintään 182,86 €/kk maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa

  • hoitorahaa 173,95 €/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 146,29 €/kk/lapsi

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa

  • hoitorahaa 64 €/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Joustava hoitoraha

Kun työaika on enintään 30 tuntia viikossa  243,58 €/kk
Kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa 162,39 €/kk

Osittainen hoitoraha

97,85 €/kk

Lupamaksu

Liikuntaesteisen pysäköintitunnus 20 €