Sosiaaliturvaoppaan liite vuodelle 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon summat

Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuksen kertakäynnin maksu enintään 20,60 €
Vuosimaksu enintään 41,20 €
Päivystysmaksu enintään 28,30 €

Sairaalamaksut

Poliklinikkakäynti enintään 41,20 €
Päiväkirurginen toimenpide enintään 135,10 €
Hoitopäivämaksu enintään 48,90 €

Sarjahoitomaksu

Fysioterapia enintään 11,40€
Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto 683 €

Lääkärintodistus

Ajokorttia varten enintään 61 €
Muista todistuksista enintään 50,80 €

Laitoshoito

Käyttövara kuukaudessa vähintään 110 €

Kotisairaanhoito tai kotihoito, tilapäisenä

Lääkärin kotikäynti enintään 18,90 €
Muun henkilön kotikäynti enintään 12 €

Toimeentulotuki

Perusosa yksin asuvalle 504,06 €/kk
Perusosa yksinhuoltajalle 574,63 €/kk

Omaishoidontuki

Vähintään 413,45 €/kk
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 826,90 €/kk

Kelan korvaukset

Lääkekorvaus

Vuotuinen alkuomavastuu 50,00 €
Vuotuinen maksukatto (vuosiomavastuu) 579,78 €

Matkakorvaus

Matkakohtainen omavastuu 25,00 €/matka
Korvaus oma auton käytöstä 0,20 €/km
Vuotuinen omavastuu 300,00 €

Kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 29,05 €/pv

Nuoren kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 33,51 €/pv
Ylläpitokorvaus 9 €/pv

Takuueläke

837,59 €/kk

Sairauspäiväraha

Vähimmäismäärä 29,05 €/arkipäivä

Vammaisetuudet

Alle 16 vuotiaan vammaistuki

Perusvammaistuki 93,39 €/kk
Korotettu vammaistuki 217,93 €/kk
Ylin vammaistuki 422,58 €/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Perusvammaistuki 93,39 €/kk
Korotettu vammaistuki 217,93 €/kk
Ylin vammaistuki 422,58 €/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

Perushoitotuki 71,48 €/kk
Korotettu hoitotuki 155,72 €/kk
Ylin hoitotuki 329,27 €/kk

Täysi kansaneläke

Yksinäiselle 665,29 €/kk
Parisuhteessa olevalle 593,97 €/kk
Täyden rinnalla voi saada muuta tuloa 56,29 €/kk

Ei makseta lainkaan, jos muut tulot ylittävät
Yksinäinen 1373,30 €/kk
Parisuhteessa oleva 1230,63 €/kk

Lapsen hoitamisen tuet

Kotihoidon tuen hoitoraha

Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 342,95 €/kk
Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,67/lapsi/kk
Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,97 €/kk/lapsi

Kotihoidon tuen hoitolisä

Enintään 183,53 €/kk maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatusoikeuden laajuus ei enää vaikuta yksityisen hoidon tuen määrään.

  • hoitoraha 174,59 €/kk
  • hoitolisä enintään 183,53 €/kk

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Joustava hoitoraha

Kun työaika on enintään 30 tuntia viikossa  244,47 €/kk
Kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa 162,98 €/kk

Osittainen hoitoraha

97,85 €/kk

Lupamaksu

Liikuntaesteisen pysäköintitunnus 20 €