facebook pixel

Sosiaaliturvan etuudet ja maksut vuonna 2022

Terveyskeskusmaksut

 • Terveyskeskuksen kertakäynnin maksu enintään 20,90 €
 • Vuosimaksu enintään 41,80 €
 • Päivystysmaksu enintään 28,70 €

Sairaalamaksut

 • Poliklinikkakäynti enintään 41,80 €
 • Päiväkirurginen toimenpide enintään 136,90 €
 • Hoitopäivämaksu enintään 49,60 €

Sarjahoitomaksu

 • Fysioterapia enintään 11,60 €
 • Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto 692 €

Lääkärintodistus

 • Ajokorttia varten enintään 61,80 €
 • Muista todistuksista enintään 51,50 €

Laitoshoito

 • Käyttövara kuukaudessa vähintään 112 €

Kotisairaanhoito tai kotihoito, tilapäisenä

 • Lääkärin kotikäynti enintään 19,20 €
 • Muun henkilön kotikäynti enintään 12,20 €

Toimeentulotuki

 • Perusosa yksin asuvalle 514,82 €/kk
 • Perusosa yksinhuoltajalle 586,89 €/kk

Omaishoidontuki

 • Vähintään 423,61 €/kk
 • Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 847,22 €/kk

Kelan korvaukset

Lääkekorvaus

 • Vuotuinen alkuomavastuu 50,00 €
 • Vuotuinen maksukatto (vuosiomavastuu) 592,16 €

Matkakorvaus

 • Matkakohtainen omavastuu 25,00 €/matka
 • Korvaus oma auton käytöstä 0,20 €/km
 • Vuotuinen omavastuu 300,00 €

Kuntoutusraha

 • Vähimmäismäärä 29,67 €/pv

Nuoren kuntoutusraha

 • Vähimmäismäärä 34,23 €/pv
 • Ylläpitokorvaus 9 €/pv

Takuueläke

 • 855,48 €/kk

Sairauspäiväraha

 • Vähimmäismäärä 29,67 €/arkipäivä

Vammaisetuudet

Alle 16 vuotiaan vammaistuki

 • Perusvammaistuki 95,39 €/kk
 • Korotettu vammaistuki 222,58 €/kk
 • Ylin vammaistuki 431,60 €/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 • Perusvammaistuki 95,39 €/kk
 • Korotettu vammaistuki 222,58 €/kk
 • Ylin vammaistuki 431,60 €/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

 • Perushoitotuki 73,00 €/kk
 • Korotettu hoitotuki 159,04 €/kk
 • Ylin hoitotuki 336,30 €/kk

Täysi kansaneläke

 • Yksinäiselle 679,50 €/kk
 • Parisuhteessa olevalle 606,65 €/kk
 • Täyden rinnalla voi saada muuta tuloa 57,45 €/kk
 • Ei makseta lainkaan, jos muut tulot ylittävät:
  • Yksinäinen 1402,63 €/kk
  • Parisuhteessa oleva 1256,88 €/kk

Lapsen hoitamisen tuet

Kotihoidon tuen hoitoraha

 • Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 350,27 €/kk
 • Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 104,86 €/lapsi/kk
 • Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 67,38 €/kk/lapsi

Kotihoidon tuen hoitolisä

 • Enintään 187,45 €/kk maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatusoikeuden laajuus ei enää vaikuta yksityisen hoidon tuen määrään.

 • hoitoraha 178,32 €/kk
 • hoitolisä enintään 149,96 €/kk

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Joustava hoitoraha

 • Kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa 249,70 €/kk
 • Kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa 166,46 €/kk

Osittainen hoitoraha

 • 100,30 €/kk

Lupamaksu

 • Liikuntaesteisen pysäköintitunnus 20 €