Sosiaaliturvaoppaan liite vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon summat

Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuksen kertakäynnin maksu enintään 20,60 €
Vuosimaksu enintään 41,20 €
Päivystysmaksu enintään 28,30 €

Sairaalamaksut

Poliklinikkakäynti enintään 41,20 €
Päiväkirurginen toimenpide enintään 135,10 €
Hoitopäivämaksu enintään 48,90 €

Sarjahoitomaksu

Fysioterapia enintään 11,40€
Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto 683 €

Lääkärintodistus

Ajokorttia varten enintään 61 €
Muista todistuksista enintään 50,80 €

Laitoshoito

Käyttövara kuukaudessa vähintään 108 €

Kotisairaanhoito tai kotihoito, tilapäisenä

Lääkärin kotikäynti enintään 18,90 €
Muun henkilön kotikäynti enintään 12 €

Toimeentulotuki

Perusosa yksin asuvalle 497,29 €/kk
Perusosa yksinhuoltajalle 547,02 €/kk

Omaishoidontuki

Vähintään 399,91 €/kk
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 799,81 €/kk

Kelan korvaukset

Lääkekorvaus

Vuotuinen alkuomavastuu 50,00 €
Vuotuinen maksukatto (vuosiomavastuu) 572 €

Matkakorvaus

Matkakohtainen omavastuu 25,00 €/matka
Korvaus oma auton käytöstä 0,20 €/km
Vuotuinen omavastuu 300,00 €

Kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 27,86 €/pv

Nuoren kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 31,39 €/pv
Ylläpitokorvaus 9 €/pv

Takuueläke

784,52 €/kk

Sairauspäiväraha

Vähimmäismäärä 27,86 €/arkipäivä

Vammaisetuudet

Alle 16 vuotiaan vammaistuki

Perusvammaistuki 92,14 €/kk
Korotettu vammaistuki 215,00 €/kk
Ylin vammaistuki 416,91 €/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Perusvammaistuki 92,14 €/kk
Korotettu vammaistuki 215,00 €/kk
Ylin vammaistuki 416,91 €/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

Perushoitotuki 70,52 €/kk
Korotettu hoitotuki 153,63 €/kk
Ylin hoitotuki 324,85 €/kk

Täysi kansaneläke

Yksinäiselle 628,85 €/kk
Parisuhteessa olevalle 557,79 €/kk
Täyden rinnalla voi saada muuta tuloa 55,95 €/kk

Ei makseta lainkaan, jos muut tulot ylittävät
Yksinäinen 1299,88 €/kk
Parisuhteessa oleva 1157,71 €/kk

Lapsen hoitamisen tuet

Hoitoraha

Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 338,34 €/kk
Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 €/lapsi/kk
Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 €/kk/lapsi

Hoitolisä

Enintään 181,07 €/kk maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa

  • hoitorahaa 172,25 €/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 144,85 €/kk/lapsi

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa

  • hoitorahaa 63,38 €/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Joustava hoitoraha

Kun työaika on enintään 30 tuntia viikossa  241,19 €/kk
Kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa 160,80 €/kk

Osittainen hoitoraha

96,89 €/kk

Lupamaksu

Vammaisen pysäköintilupa 20 €

 

 

 

Logo