Sosiaaliturvaoppaan liite vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon summat

Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuksen kertakäynnin maksu enintään 20,90 €
Vuosimaksu enintään 41,70 €
Päivystysmaksu enintään 28,70 €

Sairaalamaksut

Poliklinikkakäynti enintään 41,70 €
Päiväkirurginen toimenpide enintään 136,80 €
Hoitopäivämaksu enintään 49,50 €

Sarjahoitomaksu

Fysioterapia enintään 11,50€
Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto 691 €

Lääkärintodistus

Ajokorttia varten enintään 61,80 €
Muista todistuksista enintään 51,40 €

Laitoshoito

Käyttövara kuukaudessa vähintään 107 €

Kotisairaanhoito tai kotihoito, tilapäisenä

Lääkärin kotikäynti enintään 19,00 €
Muun henkilön kotikäynti enintään 12,10 €

Toimeentulotuki

Perusosa yksin asuvalle 487,89€/kk
Perusosa yksinhuoltajalle 536,68€/kk

Omaishoidontuki

Vähintään 392,00€/kk
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 784,01 €/kk

Kelan korvaukset

Lääkekorvaus

Vuotuinen alkuomavastuu 50,00 €
Vuotuinen maksukatto 605,13 €

Matkakorvaus

Matkakohtainen omavastuu25,00 €/matka
Korvaus oma auton käytöstä 0,20 €/km
Vuotuinen omavastuu 300,00 €

Kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 23,73€/pv

Nuoren kuntoutusraha

Vähimmäismäärä 30,41 €/pv
Ylläpitokorvaus 9 €/pv
Takuueläke 760,26 €/kk

Sairauspäiväraha

Vähimmäismäärä 23,73€/arkipäivä

Vammaisetuudet

Alle 16 vuotiaan vammaistuki

perusvammaistuki 92,14 euroa/kk
korotettu vammaistuki 215,00 euroa/kk
ylin vammaistuki 416,91 euroa/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Perusvammaistuki 92,14€/kk
Korotettu vammaistuki 215,00€/kk
Ylin vammaistuki 416,91 €/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

Perushoitotuki 61,71€/kk
Korotettu hoitotuki 153,63/kk
Ylin hoitotuki 324,85€/kk

Täysi kansaneläke

Yksinäiselle 628,85 €/kki
Parisuhteessa olevalle 557,79 €/kk
Täyden rinnalla voi saada muuta tuloa 55,95 €/kk

Ei makseta lainkaan, jos muut tulot ylittävät
Yksinäinen 1299,88 €/kk
Parisuhteessa oleva 1157,71 €/kk

Lapsen hoitamisen tuet

Hoitoraha

yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 338,34 e/kk
muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/lapsi/kk
yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi

Hoitolisä

enintään 181,07 e/kk maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa,

  • hoitorahaa 172,25 e/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 144,85e/kk/lapsi

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa,

  • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Hoitoraha

Joustava hoitoraha

Kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta 241,19  €/kk

Kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta 160,80  €/kk

Osittainen hoitoraha

96,89 €/kk

Lupamaksu

Vammaisen pysäköintilupa 30 €

Logo