facebook pixel

Neuroliiton palvelut

Ohjaus ja neuvonta

Neuroliitto ohjaa ja neuvoo monipuolisesti MS-taudin ja harvinaisen neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa.  Neuvontapalvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille.

Tutustu neuvontapalveluihin ja asiantuntijoihimme täällä.

Tuetut lomat

Tuetut lomat tarjoavat virkistysmahdollisuuksia niille, jotka eivät voi sairauden aiheuttamien esteiden, taloudellisten tai sosiaalisten syiden vuoksi käyttää tarjolla olevia palveluja sellaisenaan. Lomalla on mukana joko vertaisohjaaja tai Neuroliiton järjestötyöntekijä. Käytettävissä on myös lomapaikan vapaa-ajanohjaajan palvelut. Lomat toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Lomajärjestö myöntää lomatukea sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin perustein. Tuen myöntämiseen vaikuttaa aiemmin saatu lomatuki, jota voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Tuetuista lomista löydät lisätietoa täältä.

Kuntoutuspalvelut

Neuroliiton kuntoutuspalveluihin kuuluvat ryhmämuotoiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, yksilölliset ja ryhmämuotoiset avoterapiat, laitosmuotoiset kuntoutuskurssit eri diagnoosiryhmille sekä yksilöllinen laitoskuntoutus. Tietoa kuntoutuspalveluista löydät täältä.

Asumispalvelut

Neuroliiton kolme palvelutaloa – Merenpisara Helsingissä, Pihapihlaja Seinäjoella ja Satakieli Lappeenrannassa – järjestävät vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia asumispalveluja, kuten pitkä- ja lyhytaikaista asumista sekä asumisvalmennusta, avustajapalvelua ja päivätoimintaa. Lisätietoa asumispalveluista löydät täältä.