Neuroliiton palvelut

Ohjaus ja neuvonta

Sosiaaliturva, terveyspalvelut ja tukitoimet

Neuroliitto ohjaa ja neuvoo monipuolisesti MS-taudin tai harvinaisen etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa.  Neuvontapalvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu liiton jäsenryhmiin kuuluville MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille.

Norma-päivystyksestä maanantaista perjantaihin klo 9–12, puhelin 040 528 7888, saa vastauksia sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin ja tukitoimiin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittavien hakemusten tekemisessä. Voit asioida myös sähköpostitse norma@neuroliitto.fi. Puheluihin ja sähköposteihin vastaavat Neuroliiton sosionomit. Ohjausta ja neuvontaa voi pyytää, jos mieltä askarruttaa esimerkiksi, miten voisi saada apua arkeen, liikkumiseen kodin ulkopuolella, kotona selviytymiseen tai työelämään ja opiskeluun tai haluaa apu hakemuksen tekemiseen.

Norma-päivystykseen tulleita kysymyksiä ja vastauksia niihin on koottu valmiiksi internetsivuille neuroliitto.fi/kysymyksia .

Työllisyys

Työllisyyspalveluiden erikoissuunnittelija antaa yksilöllistä neuvontaa muun muassa työllistymisvaikeuksissa, työuran jatkamisessa ja eläkkeelle siirtymisessä. Neuvontaa saa myös opiskelu- tai työolosuhteiden järjestämisessä, ammatin vaihtamisessa sekä erilaisten tukien ja etuuksien selvittämisessä. Työllisyyspalveluita voivat hyödyntää MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien lisäksi muun muassa työnantajat, TE-toimistojen työntekijät sekä työterveyshuolto ja muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset .

Oikeusturva

Lakimies antaa oikeudellista neuvontaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen kysymyksissä, jotka liittyvät sairastamiseen. Kysymys voi koskea esimerkiksi sosiaaliturvan tai terveydenhuollon etuuden tai palvelun saannissa ilmenneen ongelman vuoksi tehtävää valitusta tai kantelua. Yhteyttä voi ottaa myös, jos tarvitsee apua esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa .

Liikunta

Liikuntapalveluiden erikoissuunnittelija neuvoo sopivan liikuntaharrastuksen ja -paikan löytämisessä. Häneen voi ottaa yhteyttä myös, jos havaitsee puutteita esimerkiksi liikuntatilojen esteettömyydessä tai vaikka liikunta-avustajan tai kuljetuspalveluiden saatavuudessa .

Harvinaiset neurologiset sairaudet

Neuroliiton harvinaisryhmiin lukeutuvat kymmenet erilaiset pikkuaivojen, selkäytimen ja ääreishermoston sairaudet. Osa näistä pitkäaikaissairauksista on eteneviä.  Näiden sairauksia sairastavien järjestötoiminnasta vastaava erikoissuunnittelija osaa kertoa, onko Suomessa muita samaa sairautta sairastavia, kuuluuko sairaus johonkin diagnoosikohtaiseen verkostoon tai miten saada yhteys vertaistukijaan. Erikoissuunnittelijalta saa tietoa myös tapaamisista, teemapäivistä ja kuntoutuksesta .

Tuetut lomat

Tuetut lomat tarjoavat virkistysmahdollisuuksia niille, jotka eivät voi sairauden aiheuttamien esteiden, taloudellisten tai sosiaalisten syiden vuoksi käyttää tarjolla olevia palveluja sellaisenaan. Lomalla on mukana joko vertaisohjaaja tai Neuroliiton järjestötyöntekijä. Käytettävissä on myös lomapaikan vapaa-ajanohjaajan palvelut. Lomat toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Lomajärjestö myöntää lomatukea sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin perustein. Tuen myöntämiseen vaikuttaa aiemmin saatu lomatuki, jota voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Lisätietoa tuetuista lomista neuroliitto.fi/lomat.

Kuntoutuspalvelut

Neuroliiton kuntoutuspalveluihin kuuluvat ryhmämuotoiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, yksilölliset ja ryhmämuotoiset avoterapiat, laitosmuotoiset kuntoutuskurssit eri diagnoosiryhmille sekä yksilöllinen laitoskuntoutus. Palveluita tuottavat Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ja Avokuntoutus Aksoni. Tietoa kuntoutuspalveluista saa internetsivuilta neuroliitto.fi/kuntoutus tai Neuroliiton neuvontapalveluista .

Asumispalvelut

Neuroliiton kolme palvelutaloa – Merenpisara Helsingissä, Pihapihlaja Seinäjoella ja Satakieli Lappeenrannassa – järjestävät vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia asumispalveluja, kuten pitkä- ja lyhytaikaista asumista sekä asumisvalmennusta, avustajapalvelua ja päivätoimintaa. Lisätietoa asumispalveluista saa internetistä osoitteesta neuroliitto.fi/asumispalvelut .

Logo