Kelan harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus

Kenelle harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu?

Kelan kuntoutuksena järjestetään pienimuotoisesti kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskursseja yli 65-vuotiaille ja muille työelämästä poissaoleville henkilöille. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa selviytymään arjesta paremmin sairauden tai vamma kanssa.

Päivitetty 1/2017.

Miten kuntoutusta haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelan toimistosta kirjallisella hakemuksella.  Hakemuksessa tulee perustella kuntoutuksen tarve mahdollisimman tarkkaan. Liitteeksi lääkärin B-lausunto.

Tarkistettu 1/2017.

Maksaako kuntoutus?

Kuntoutus on yleensä kuntoutujalle maksutonta.

Harkinnanvaraista kuntoutusta ei myönnetä ulkomaille.

Päivitetty 1/2017.

Mitä jos kuntoutushakemus hylätään?

Harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta ei ole valitusoikeutta.

Kysymykseen on vastattu 12/2012, päivitetty 1/2017.

Logo