facebook pixel

Kelan harkinnanvarainen kuntoutus

Kenelle harkinnanvarainen kuntoutus on tarkoitettu?

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena mm. sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä moniammatillista yksilökuntoutusta. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakevalle ei ole yläikärajaa, mutta kuntoutuksen tulee olla on tarpeen työ- tai toimintakyvyn kannalta. Kuntoutusjaksolle on oltava tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt pitää olla perusteltavissa.

Päivitetty 2/2019.

Miten kuntoutusta haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelasta lomakkeella KU 132.  Hakemuksessa tulee perustella kuntoutuksen tarve mahdollisimman tarkkaan. Liitteeksi lääkärin B-lausunto.

Päivitetty 2/2019.

Maksaako kuntoutus?

Kuntoutus on yleensä kuntoutujalle maksutonta.

Harkinnanvaraista kuntoutusta ei myönnetä ulkomaille.

Päivitetty 1/2017.

Mitä jos kuntoutushakemus hylätään?

Harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta ei ole valitusoikeutta.

Kysymykseen on vastattu 12/2012, päivitetty 1/2017.