Läheiset

Vaikka sairastuminen on hyvin henkilökohtainen kokemus, se vaikuttaa myös lähipiirin ihmisiin. Läheiset voivat kaivata neuvoja, miten olla parhaiten tukena tai he saattavat kaivata tukea myös itse. Perheen dynamiikka voi muuttua tai vastaavasti perheen suunnittelu saa uusia värejä.

Parisuhde

Sairastuminen voi saattaa parisuhteen myllerrykseen: Tilanteesta pitäisi puhua toisen kanssa, mutta voimavarat menevät omaan selviämiseen. Kumpikin osapuoli voi kokea tarvitsevansa kuulijaa, vaikka samalla tuntuu vaikealta kuunnella toista.

Keskustelu on tärkeää, koska se ylläpitää yhteyttä puolisoiden välillä ja rakentaa yhteistä todellisuutta. Hiljaisuus ja eristäytyminen antavat tilaa väärille tulkinnoille. Sairastunut voi kokea, että sairaus vähentää mahdollisuuksia vastata parisuhteen haasteisiin ja kuormittaa myös muissa elämän rooleissa. Sairastunut saattaa kokea syyllisyyden tunteita ja olla niin ankara itselleen, ettei kestä puolison myötätuntoa ja tuen osoituksia.

Terve puoliso voi jäädä yksin tunteidensa kanssa. Sairastuneen voimavarat menevät oman kriisin käsittelyyn ja joskus sairastuneen voi olla vaikea ymmärtää, että sairaus on vaikea asia myös puolisolle.

Ystävyys on parisuhteen voimavara muutostilanteessa. On tärkeää, että kumpikin voi kääntyä toisensa puoleen, kuunnella ja tulla kuulluksi. On pyrittävä löytämään myönteiset asiat elämästä ja parisuhteesta, mitkä vaikeassakin tilanteessa ovat olemassa. On hyvä pysähtyä kuuntelemaan puolison maailmaa ja muistaa se, mihin aikanaan ihastui.

Kun sairastuminen aiheuttaa ristiriitoja, olisi tärkeää löytää keskusteluyhteys jumittumisen sijasta. Tärkeää on myös puhumalla vahvistaa yhteistä historiaa ja käydä läpi yhteistä elettyä elämää.

Kun vanhempi sairastaa

Lapsi tarvitsee tietoa äidin tai isän sairaudesta ikätasonsa mukaisesti. Mitä paremmin sairastava itse on pohtinut suhdetta omaan sairauteensa ja on valmis keskustelemaan siitä, sitä helpommin voi lapsi kysyä asioista, jotka vaivaavat häntä.

Lapsi vaistoaa herkästi, jos sairaudesta puhuminen on vanhemmille vaikeaa. Lapsi saattaa pohtia isoja kysymyksiä itsekseen uskaltamatta ottaa niitä esille vanhempiensa kanssa. Tyypillisiä lasten kysymyksiä ovat: Olenko minä syyllinen sairauteen, kuoleeko vanhempi tai voiko sairaus periytyä minulle?

Hyvänä apuna keskusteluissa lasten kanssa ovat lastenkirjat, jotka kertovat äidin tai isän sairaudesta. Neuroliitto järjestää perhekursseja, joiden tavoitteena on auttaa vanhempia ja lapsia ottamaan asia puheeksi.

Lisätiedot

Läheisten vertaistukijat

Lisää aiheesta YouTube-kanavaltamme

Parisuhde voimavarana, kun puoliso sairastaa -luento

Voimavaroja läheisille -luento

Sairaan lapsen äidin kokemuksia ja vinkkejä

Harvinaissairauden kanssa elämisestä ja sen vaikutuksista perheeseen

Millaisen värin MS-tauti tuo äitiyteen?

Logo