facebook pixel

Liikunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • Ohjata, arvioida ja kehittää liiton liikuntatoiminnan sisältöä ja suunnittelua
  • Välittää tietoa palvelujen käyttäjien ja sidosryhmien tarpeista
  • Edistää ja tukea asiantuntemuksellaan liiton liikunnan toteutusta ja uusien keinojen kehittämistä jäsenistön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
  • Vaikuttaa omissa verkostoissaan sekä Neuroliiton liikuntatoimintaa edistävällä tavalla että yleisesti liikuntaa ja liikunnan toimialalla tehtävää monipuolista yhteistyötä edistävällä tavalla niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti
  • Valmistella tai käsitellä liittohallituksen pyynnöstä muu liikuntatoimintaa koskeva asia

Lähetä terveisiä liikunnan neuvottelukunnalle