facebook pixel

Suomen MS-säätiö jakoi 25 000 euroa apurahaa neljään eri tutkimukseen

14.6.2022
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2022 apurahoina yhteensä 25 000 euroa. Apurahat jaettiin neljälle eri tutkimukselle.

Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Vuosittain jaettavan apurahan saajista päättää MS-säätiön hallitus vuosikokouksessaan.

Apurahan saajat vuonna 2022

  • FM Marjo Nylund 5 000 €: lmaging MS-related neuroinflammation using TSPO-PET. MS-tautiin liittyvän keskushermostotulehduksen kuvantaminen TSPO-PET:lla. Väitöskirja.
  • LT, DI Sini Laakso 5 000 €: MS-lääkityksen aloitusviiveen merkitys aaltomaisen MS-taudin ennusteelle ja lääkkeettömyyden syyt – kansallinen tutkimus (lääkkeettömät MS-potilaat Suomessa). Muu tutkimus.
  • Dos., FT, FM Sanna Hagman 8 000 €: lmmune dysfunction of glial cells in multiple sclerosis. Hermotukisolujen immunologiset toimintahäiriöt multippeliskleroosissa. Muu tutkimus.
  • TtT Anders Romberg 7 000 €: Wearables and sensors for persons with multiple sclerosis: evaluation of daily fatigue characteristics, heart rate variability and sleep-wake patterns. Päivittäinen uupumus, sydämen sykevaihtelu ja uni-valverytmit MS-taudissa. Muu tutkimus.

Lisätiedot

Säätiön asiamies Helena Ylikylä-Leiva, p. 0400 789 743, helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi

Lue lisää Suomen MS-säätiön verkkosivuilta