facebook pixel

Suomen MS-säätiö jakoi 30 000 euroa apurahaa kuuteen eri tutkimukseen

29.5.2023
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2023 apurahoina yhteensä 30 000 euroa. Apurahat jaettiin kuudelle eri tutkimukselle.

Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Vuosittain jaettavan apurahan saajista päättää MS-säätiön hallitus vuosikokouksessaan.

Apurahan saajat vuonna 2023

LL Henrik Ahvenjärvi, 5000 €
MS-taudin uupumukseen vaikuttavat kliiniset tekijät. Väitöskirja.

LL Laura Juutinen, 5000 €
MS-tauti ja vaihdevuodet: hormonikorvaushoidon vaikutus MS-taudin kliiniseen kuvaan ja immunologiaan. Väitöskirja.

FM Tapani Koppinen, 5000 €
Remyelinaation tehostaminen oligodendrosyyttien UPR-modulaatiolla. Väitöskirja.

DI, VTK Märt Vesinurm, 5000 €
Monimutkaisten potilaspolkujen mallintaminen, visualisointi ja johtaminen.  Väitöskirja.

LT, dos. Sari Atula, 5000 €
MS-taudin ja sen lääkityksen vaikutus MS-potilaiden syöpäsairastavuuteen ja syöpäkuolleisuuteen: prospektiivinen kohorttitutkimus. Muu tutkimus.

TtM Riitta Rosio, 5000 €
MS-tautia sairastavien henkilöiden alaraajaterveys ja fyysinen aktiivisuus. Muu tutkimus.

Lisätiedot: Säätiön asiamies Helena Ylikylä-Leiva, p. 0400 789 743,
helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi