Suomen MS-säätiö jakoi 25 000 euroa MS-taudin tutkimukseen

12.6.2020
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2020 apurahoina yhteensä 25 000 euroa. Apurahat kohdennettiin multippeliskleroosin eli MS-taudin tutkimukseen, ja ne jaettiin kolmelle eri tutkimukselle.

Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Vuosittain jaettavan apurahan saajista päättää MS-säätiön hallitus vuosikokouksessaan.

Apurahan saajat vuonna 2020

Lääketieteen lisensiaatti, erikoistuva lääkäri Katariina Hänninen, 5 000 €
Uudet aivojen kuvantamismenetelmät MS-taudin oireiden ja taudin kulun selvittämisessä, väitöskirja.

FT, tutkijatohtori Sanna Hagman, 10 000 €
Astrosyyttien ja mikrogliasolujen tulehduksellisten tehtävien mallintaminen multippeliskleroosissa (MoMS), Modelling inflammatory functions of astrocytes and microglia in multiple sclerosis (MoMS), muu tutkimus.

Farmasian tohtori, dosentti, akatemiatutkija Merja Voutilainen ja tutkimusryhmä, 10 000 €
Uusi hoitomuoto MS-tautiin. Novel therapy for treatment of MS, muu tutkimus.

Lisätiedot: Säätiön asiamies Helena Ylikylä-Leiva, p. 0400 789 743, helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen sairaus. MS-taudin oireet ovat erilaisia eri ihmisillä riippuen siitä, missä keskushermoston osissa muutoksia ilmenee. Tyypillisiä oireita ovat näköhäiriöt, lihasheikkous, tuntoaistin oireet ja uupumus. Taudin syntymekanismi on edelleen epäselvä, mutta sekä perintö- että ympäristötekijöillä tiedetään olevan merkitystä. Suomessa MS-tautia sairastaa n. 12 000 henkilöä. MS on yleisempi naisilla kuin miehillä, noin kolme neljäsosaa sairastuneista on naisia.