Suomen MS-säätiö jakoi 25 000 euroa MS-taudin tutkimukseen

14.6.2018
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2018 apurahoina yhteensä 25 000 euroa. Kaikki apurahat kohdennettiin tänä vuonna multippeliskleroosin eli MS-taudin tutkimukseen, ja ne jaettiin viiteen eri tutkimukseen. Suomessa MS-tautia sairastaa arviolta 9 000 henkilöä.

– Apurahan saaneet tutkimukset edustavat hienosti MS-taudin ajankohtaisia tutkimuslinjoja. Oli ilahduttavaa, että hakijoiden joukossa oli myös uusia tutkijoita, jotka ovat valinneet MS-taudin tutkimuskohteekseen, Suomen MS-säätiön puheenjohtaja Tom Grönberg kertoo.

MS-säätiön hallituksen ulkopuolinen arvioija on arvioinut tutkimusten merkityksellisyyden ja tieteellisen substanssin. Arviolausunnon antaja otti kantaa myös apurahaa hakeneiden tutkijoiden pätevyyteen ja heidän tutkimussuunnitelmiensa toteutuskelpoisuuteen.

– Tältä pohjalta MS-säätiön hallitus saattoi valita hyvien apurahahakemusten joukosta ne viisi, joiden tukeminen tällä kertaa oli perustelluinta, Tom Grönberg jatkaa.

Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja suomalaisille tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Vuosittain jaettavan apurahan saajista päättää MS-säätiön hallitus.

Apurahan saajat vuonna 2018

6000 euroa FM, bioteknologia, väitöskirjatutkija Pabitra Basnyat:
Biomarkers in Multiple Sclerosis: Association to Disease Profiles
and Treatment Safety. (Immunologiset Biomerkkiaineet Multippeliskleroosissa), väitöskirjan loppuunsaattaminen, aikataulu: 1.7.2018−31.12.2018.

4000 euroa YTM, apurahatutkija, jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa Suvi-Maaria Tepora-Niemi:
Nuorena MS-tautiin sairastuneen toimijuus työssä ja kuntoutuksessa, väitöskirja, aikataulu: syksy 2018 − talvi 2019.

5000 euroa Lääketieteen kandidaatti, lääketieteen opiskelija, Turun kliinisen tohtoriohjelman
opiskelija Katariina Hänninen:
Clinical, cognitive and neuroradiological disease activity in multiple sclerosis (Aivoatrofian ja leesiokuorman kuvantaminen MS-taudissa), väitöskirja, aikataulu: joulukuu 2018 ja kesällä 2019.

5000 euroa Lääketieteen kandidaatti, väitöskirjatutkija Anna Vuorimaa:
Adenosiini 2a-reseptoreiden merkitys MS-taudissa, väitöskirja, aikataulu: 1.6.2018−15.8.2018.

5000 euroa FT, post doc -tutkija Heidi Högel:
Serum biomarkers GFAP and NFL in multiple sclerosis (Seerumibiomarkkerit GFAP ja NFL MS-taudissa), post doc -tutkimus, aikataulu: kevät−kesä 2018.

Lisätietoja

Säätiön asiamies Helena Ylikylä-Leiva, p. 0400 789 743, helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen sairaus. Sitä sairastaa noin 9 000 suomalaista. MS-taudin oireet ovat erilaisia eri ihmisillä riippuen siitä, missä keskushermoston osissa muutoksia ilmenee. Tyypillisiä oireita ovat näköhäiriöt, lihasheikkous, tuntoaistin oireet ja uupumus. Taudin syntymekanismi on edelleen epäselvä, mutta sekä perintö- että ympäristötekijöillä tiedetään olevan merkitystä. MS on yleisempi naisilla kuin miehillä, noin kaksi kolmasosaa sairastuneista on naisia.

Logo